Obvestila za študente

Vsi programi

Datum objave

ZN 1. st. - 2 l R, sk 8 - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo

18.02.2020

Anatomija, fiziologija, patologija, izpitni rok 5.2.2020 - termin komisijskega izpita

17.02.2020

Pogovorne ure pri viš. predav. Nataši Mlinar Reljić, 19.2. in 26.2. - odpadejo

17.02.2020

Zdravstvena nega, izpitni rok 18.2.2020

17.02.2020

Vpliv dejavnikov na sistem zdravstvenega in socialnega varstva, izpitni rok 18.2.2020

17.02.2020

Pogovorne ure pri predav. Jasmini Nerat, 19.2.2020 - sprememba ure

17.02.2020

Zdravstveno varstvo v izrednih razmerah, izpitni rok 18.2.2020

17.02.2020

ZN 1. st. - 2. l R, sk 7 - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo

14.02.2020

ZN 1. st. - 3. l R - ZN v intenzivni enoti

14.02.2020

ZN 1. st. - 1. l R - Vpliv okolja na varovanje zdravja

14.02.2020

Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Jadranki Stričević, 17.2.2020 - sprememba

14.02.2020

Perioperativna zdravstvena nega, izpitni rok 17.2.2020

14.02.2020

ZN kirurškega in onkološkega bolnika s kirurgijo, izpitni rok 17.2.2020

14.02.2020

Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo, izpitni rok 17.2.2020

14.02.2020

Bioinformatika in genetske raziskave, izpitni rok 17.2.2020

14.02.2020

Sociologija zdravja in bolezni, izpitni rok 17.2.2020

14.02.2020

Zagovori zaključnih del, 21.02.2020

14.02.2020

Javno zdravje z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno, izpitni rok 31.1.2020 - termin ogleda testov - SPREMEMBA

14.02.2020

ZN 1. st. - 2. l izr, sk 2 - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo

13.02.2020

ZN 1. st. - 3. l R, sk 6 - Supervizija

13.02.2020

ZN 1. st. - 2. l IZR - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo

13.02.2020

Bioinfo 2. st., 1. l R - Računalniška geometrija za bioinformatiko

13.02.2020

ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu, izpitni rok 14.2.2020

13.02.2020

Rekombinantna DNA tehnologija, izpitni rok 14.2.2020

13.02.2020

Etika s filozofijo ZN in zakonodajo, izpitni rok, 14.02.2020

13.02.2020

Javno zdravje z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno, izpitni rok 14.02.2020

13.02.2020

ZN 2. st. - 1. l izr. 1.l.r (smer USVZ) - Nadzor in vzdrževanje vitalnih funkcij kritično bolnega

13.02.2020

Biofizika, biokemija, izpitni rok 13.02.2020

12.02.2020

Kakovost v zdravstvenih in socialnih organizacijah, izpitni rok 3.2.2020 - obvestilo

12.02.2020

Javno zdravje z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno, izpitni rok 31.1.2020 - termin ogleda testov

12.02.2020

Farmakologija, toksikologija in terapevtske intervencije, 20.2.2020

12.02.2020

Zagovori zaključnih del, 20.02.2020

12.02.2020

Bioinfo 2. st. - 1. l R - Uporabno računalništvo za bioinformatiko

12.02.2020

Zagovori zaključnih del, 19.02.2020

12.02.2020

Metodologija raziskovalnega dela v zdravstvenih in socialnih organizacijah, izpitni rok 13.02.2020

12.02.2020

ZN 1. st. - 2. l IZR, sk 2 - ZN na pediatričnem področju

12.02.2020

Pogovorne ure pri doc. dr. Dominiki Vrbnjak, 12.2.2020 - odpadejo

12.02.2020

Urgentna stanja v pediatriji, izpitni rok 12.02.2020

11.02.2020

Teoretična biofizika, izpitni rok 12.2.2020

11.02.2020

Nujna medicinska pomoč, izpitni rok 12.2.2020

11.02.2020

ZN in mentalno zdravje s psihiatrijo, izpitni rok 12.2.2020

11.02.2020

ZN žensk z ginekologijo in porodništvom, 29.01.2020 - termin ogleda testov

11.02.2020

ZN 1. st. - 1. l IZR, sk 1 - Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko

10.02.2020

Zagovori zaključnih del, 18.02.2020

10.02.2020

Pogovorne ure pri doc. dr. Mateji Lorber, sprememba

10.02.2020

ZN žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem, 29.01.2020 - termin ogleda testov

10.02.2020

Pogovorne ure pri predav. Jasmini Nerat, 12.2.2010 - sprememba

10.02.2020

Pogovorne ure pri pri viš. predav. mag. Vidi Gönc, 13.02.2020 - odpadejo

10.02.2020

Nujna stanja: bolezni in poškodbe, izpitni rok 11.2.2020

10.02.2020

Javno zdravje z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno, izpitni rok 31.1.2020 - obvestilo

07.02.2020