Obvestila za študente

Vsi programi

Datum objave

Uvod v raziskovanje in IKT, 9.7.2019 - seznam prijavljenih

08.07.2019

Pogovorne ure pri predav. Mileni Pišlar, 9.7.2019 - sprememba ure

08.07.2019

Podatkovno rudarjenje in iskanje novega znanja, 9.7.2019 - seznam prijavljenih

08.07.2019

Zagovor zaključnega dela, 12.07.2019

05.07.2019

Zagovor zaključnega dela, 11.07.2019

05.07.2019

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, 5.7.2019 - termin ogleda testov

05.07.2019

Pogovorne ure pri asist. Leoni Cilar, 8.7.2019 - odpadejo

05.07.2019

Klinična potofiziologija nujnih stanj, 8.7.2019 - seznam prijavljenih

05.07.2019

Terapevtski posegi v ZN, 8.7.2019 - seznam prijavljenih

05.07.2019

ZN 1. st. - 1. l R - Anatomija, fiziologija, patologija

05.07.2019

Anatomija, fiziologija, patologija, 8.7.2019 - seznam prijavljenih

05.07.2019

ZN internističnega bolnika z interno medicino, 8.7.2019 - seznam prijavljenih

05.07.2019

Napredne raziskovalne metode v bioinformatiki, 8.7.2019 - seznam prijavljenih

05.07.2019

Uporabno računalništvo za bioinformatiko, 8.7.2019 - seznam prijavljenih

05.07.2019

Zagovori zaključnih del, 10.07.2019

04.07.2019

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, 5.7.2019 - seznam prijavljenih

04.07.2019

ZN kirurškega in onkološkega bolnika s kirurgijo, 3.7.2019 - termin komisijskega izpita

04.07.2019

Zagovori zaključnih del, 09.07.2019

03.07.2019

ZN žensk z ginekologijo in porodništvom, 1.7.2019 - termin komisijskih izpitov

03.07.2019

Laboratorijska diagnostika in farmakologija, 3.7.2019 - termin komisijskega izpita

03.07.2019

Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko, 2.7.2019 - termin komisijskega izpita

03.07.2019

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Barbari Kegl - sprememba

03.07.2019

Etika s filozofijo ZN in zakonodajo, 4.7.2019 - seznam prijavljenih

03.07.2019

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Vidi Gönc, 4.7.2019 - sprememba

03.07.2019

Molekularna biofizika, 4.7.2019 - seznam prijavljenih

03.07.2019

Sprirtualna oskrba v zdravstveni negi, 4.7.2019 - seznam prijavljenih NOVO

03.07.2019

Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Jadranki Stričević - sprememba

02.07.2019

Zagovori zaključnih del, 08.07.2019

02.07.2019

Vpliv okolja na varovanje zdravja, 27.6.2019 - termin ogleda testov

02.07.2019

ZN kirurškega in onkološkega bolnika s kirurgijo, 3.7.2019 - seznam prijavljenih

02.07.2019

Laboratorijska diagnostika in farmakologija, 3.7.2019 - seznam prijavljenih

02.07.2019

Pogovorne ure pri doc. dr. Mateji Lorber - sprememba

02.07.2019

Obvladovanje kroničnih bolezni, 2.7.2019 - seznam prijavljenih

01.07.2019

Organizacija, management, kakovost in varnost v ZN, 2.7.2019 - seznam prijavljenih

01.07.2019

Voditeljstvo v zdravstveni negi, 2.7.2019 - seznam prijavljenih

01.07.2019

Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko, 2.7.2019 - seznam prijavljenih

01.07.2019

OBVESTILO O POLETNEM ODPIRALNEM ČASU UM FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE

01.07.2019

ZN 1. st. - 3. l IZR - Raziskovanje v ZN

01.07.2019

Pogovorne ure pri asist. Leoni Cilar, 1.7.2019 - sprememba ure

01.07.2019

Laboratorijska diagnostika in farmakologija, 19.6.2019 - termin komisijskega izpita

01.07.2019

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Maji Strauss, 2.7.2019 - sprememba

01.07.2019

ZN žensk z ginekologijo in porodništvom, 1.7.2019 - seznam prijavljenih

28.06.2019

Supervizija, 1.7.2019 - seznam prijavljenih

28.06.2019

Pogovorne ure pri predav. Jasmini Nerat, 3.7.2019 - sprememba

28.06.2019

Biofizika, biokemija (2. letnik izredno), 28.6.2019 - seznam prijavljenih

27.06.2019

Biofizika, biokemija (1. letnik), 28.6.2019 - seznam prijavljenih

27.06.2019

Pridobivanje, vodenje in izvajanje projektov, 28.6.2019 - seznam prijavljenih

27.06.2019

Rehabilitacija, 28.6.2019 - seznam prijavljenih

27.06.2019

Uvod v bioinformatiko, 28.6.2019 - seznam prijavljenih

27.06.2019

Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdravstvu, IZR, 28.6.2019 - seznam prijavljenih

27.06.2019