Obvestila za študente

Vsi programi

Datum objave

ZN 1. st. - 1. l R, sk 7 - ZN na geriatričnem področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem

22.05.2020

ZN 1 st. - 2.l. R- ZN na pediatričnem področju, sk 5

22.05.2020

ZN 1 st. - 2.l. RED- ZN na pediatričnem področju, sk 3 in sk 4

22.05.2020

ZN 1 st. - 2.l. RED ZN žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem , sk 1 in sk 2

22.05.2020

ZN internističnega bolnika, test (kolokvij), 5.6.2020

22.05.2020

Kolokvij Patologija, 26.5.2020

22.05.2020

ZN 1. st. - 2. l izr, sk 2 - Nujna medicinska pomoč

21.05.2020

ZN v intenzivni enoti, izpitni rok 22.5.2020

21.05.2020

ZN 1 st. - 3.l. IZR- ZN v dispanzerju, na domu in v lokalni skupnosti, sk 1

21.05.2020

ZN 1. st. - 1. l R, IZR - Laboratorijska diagnostika in farmakologija

21.05.2020

ZN 1. st. - 3. l R in IZR, spremenjen urnik kliničnih vaj

21.05.2020

ZN 2. st. - 1. l R+ IZR (smer Urg. stanja v zdravstvu) – Klinična patofiziologija nujnih stanj

20.05.2020

ZN 2. st. - 1. l R+ IZR (smer ZN) – Terapevtski posegi v ZN

20.05.2020

ZN 1 st. - 3.l. RED- ZN v dispanzerju, na domu in v lokalni skupnosti, sk 3 in sk 4

20.05.2020

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, 18.5.2020 - ogled testov

20.05.2020

Komunikacija v zdravstvu, izpitni rok 21.5.2020

20.05.2020

ZN 1. st. - 2. l IZR - Obvladovanje kroničnih bolezni

19.05.2020

ZN 1. st. - 1. l R, IZR - Laboratorijska diagnostika in farmakologija

19.05.2020

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, 18.5.2020 - rezultati

18.05.2020

Fiziologija, kolokvij - IZREDNI, 18.5.2020

18.05.2020

Obvestilo z zvezi z nadalnjim potekom pedagoškega procesa na UM FZV - 18.05.2020

18.05.2020

Fiziologija, kolokvij - REDNI, 18.5.2020

18.05.2020

Patologija, kolokvij, 26.5.2020

18.05.2020

MZSV 2. st. - 1. l IZR - Etični vidiki v zdravstvenih in socialnih organizacijah

18.05.2020

ZN 1. st. - 3. l IZR, sk 2 - Diplomsko delo

18.05.2020

ZN 1 st. - 3.l. RED- Zdravstvena nega na psihiatričnem področju, sk. 7

15.05.2020

ZN 1 st. - 3.l. RED- Zdravstvena nega na kirurškem področju, sk. 5 in sk. 6

15.05.2020

ZN 2. st. - 1. l R (smer PKP) - Preventivna prehrana

15.05.2020

ZN 1. st. - 2. l R, IZR - Nevrologija, test (kolokvij)

15.05.2020

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, izpitni rok 18.5.2020

15.05.2020

Fiziologija, kolokvij, 18.5.2020

15.05.2020

ZN 1. st. - 3. l R, sk 1, 3, 4, 5 - Diplomsko delo

15.05.2020

Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Jadranki Stričević, 19.5.2020

14.05.2020

ZN 1. st. - 1. l R - Nemški jezik

14.05.2020

ZN 1. st. - 2. l R, IZR - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo

13.05.2020

Zagovori zaključnih del na daljavo, maj 2020

13.05.2020

MZSV 2. st. - 1. l R - Etični vidiki v zdravstvenih in socialnih organizacijah

13.05.2020

Interna medicina, test (kolokvij), 12.5.2020

13.05.2020

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Barbari Kegl - sprememba ure

12.05.2020

ZN 1. st. - 2. l IZR - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, tutorska ura

12.05.2020

ZN 1. st. - 1. l IZR - Angleški jezik

12.05.2020

ZN 1. st. - 3. l R - Diplomsko delo

11.05.2020

ZN 1. st. - 3. l IZR, sk 1 - Supervizija

08.05.2020

ZN 2. st. - 1. l izr. 1.l.R (smer PKP) – Osnove preventive in klinične prehrane

08.05.2020

ZN 1. st. - 2. l R, IZR - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo

08.05.2020

ZN 1. st. - 3. l IZR, sk 1 - Diplomsko delo

08.05.2020

Interna medicina, test (kolokvij), 12.5.2020

08.05.2020

ZN 1. st. - 1. l R, IZR - Fiziologija, kolokvij, 18.5.2020

08.05.2020

ZN 1. st. - 1. l IZR - Anatomija, fiziologija, patologija

08.05.2020

ZN 1. st. - 1. l R - kolokvija Fiziologija in Patologija

08.05.2020