Obvestila za študente

Vsi programi

Datum objave

ZN 1. st. - 1. l R, sk 4, 5, 6 - ZN starostnika z geriatrijo in paliativno oskrbo

09.10.2019

ZN 1. st. - 3. l R, sk 7 in 8 - ZN in mentalno zdravje s psihiatrijo

09.10.2019

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Barbari Kegl - sprememba

09.10.2019

ZN 1. st. - 2. l R - ZN žensk z ginekologijo in porodništvom ter kliničnim usposabljanjem

09.10.2019

Zagovori zaključnih del, 15.10.2019

08.10.2019

Pogovorne ure pri doc. dr. Mateji Lorber, 10.10.2019 - sprememba ure

08.10.2019

Bioinfo 2. st. - Izbrana poglavja iz mikrobiologije in biokemije

08.10.2019

Bioinfo 2. st. - 1. l R – Multivariantne statistične metode, odpadejo

08.10.2019

ZN 1. st. - 1. l izredno - usklajene skupine

07.10.2019

ZN 1. st. - 1. l R - Sociologija zdravja in bolezni

07.10.2019

Pogovorne ure pri predav. Jasmini Nerat - sprememba

07.10.2019

Zagovori zaključnih del, 14.10.2019

07.10.2019

ZN 1. st. - 3. letnik redno in izredno - Seznami za vpis v ponujene učne zavode UM FZV za štud. leto 2019/2020

07.10.2019

ZN 1. st. - 2. letnik redno in izredno - Seznami za vpis v ponujene učne zavode UM FZV za štud. leto 2019/2020

07.10.2019

ZN 1. st. - 2. l R - Skupine

04.10.2019

ZN 1. st. - 1. l R - ZN starostnika z geriatrijo in paliativno oskrbo

04.10.2019

ZN 1. st. - 1. l R - Zdravstvena nega

04.10.2019

ZN 1. st. - 1. l. redno - skupine

03.10.2019

ZN 1. st. - 3. l redno - skupine

03.10.2019

PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PRIJAVE ZA NEAKTIVNE ŠTUDENTE

03.10.2019

ZN 1. st. - 3. l R - ZN in mentalno zdravje s psihiatrijo

03.10.2019

Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Jadranki Stričević,7.10.2019 – sprememba ure

03.10.2019

ZN 1. st. - 1. l R - ZN starostnika z geriatrijo in paliativno oskrbo

02.10.2019

ZN 1. st. - 1. l izredno - skupine

02.10.2019

Bioinfo 2. st. - 1. l R – izvedba izbirnih predmetov v štud. letu 2019/2020

02.10.2019

Bioinfo 2. st. - 2. l R - Bioinformatika in genetske raziskave, sprememba

02.10.2019

ZN 1 st - 3.l izredno, skupine

02.10.2019

ZN 1. st. - 2. l izredno - skupine

02.10.2019

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Vidi Gönc, 3.10.2019 - sprememba ure

02.10.2019

ZN 1. st. - 3. l R - Raziskovanje v zdravstveni negi

01.10.2019

Bioinfo 2. st. - 1. l R – Multivariantne statistične metode, odpadejo

01.10.2019

Pogovorne ure pri doc. dr. Mateji Lorber, 3.10.2019 - sprememba ure

01.10.2019

ZN 1. st. - 2. l izredno - skupine

01.10.2019

Pogovorne ure pri doc. dr. Dominiki Vrbnjak, odpadejo

30.09.2019

Pogovorne ure pri predav. Jasmini Nerat, 2.10.2019 - sprememba ure

30.09.2019

1. st. ZN, 1. letnik R + I, (vpisani v 1. krogu) - prevzem študentskih izkaznic

26.09.2019

UVOD V SEMESTER ZA VPISANE ŠTUDENTE V 1. LETNIK 1. ST. ZDRAVSTVENA NEGA 2019/2020

26.09.2019

REZULTATI KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UM FZV, Z DNE 25.09.2019

25.09.2019

1. st. ZN, 2.l. IZR.– vpis v 2. letnik, 13.09.2019 - dvig urejene dokumentacije

24.09.2019

Pogovorne ure pri doc. dr. Dominiki Vrbnjak, 25.09.2019

24.09.2019

Pogovorne ure pri doc. dr. Mateji Lorber, 26.9.2019 - sprememba ure

23.09.2019

Pogovorne ure pri predav. Jasmini Nerat, 25.9.2019 - sprememba ure

23.09.2019

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Vidi Gönc, 26.9.2019 - sprememba ure

23.09.2019

Drugi oz. posebni prijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest za državljane RS in državljane držav članic EU za vpis na podiplomske študijske programe UM 2019/2020

20.09.2019

REZULTATI KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UM FZV, Z DNE 18.09.2019

19.09.2019

Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Sabini Fijan, 24.9.2019 - odpadejo

19.09.2019

1. st. ZN, 3.l. R. in I.– vpis v 3. letnik, 17.09.2019 - dvig urejene dokumentacije

19.09.2019

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Barbari Kegl - sprememba

19.09.2019

Zagovori zaključnih del, 26.09.2019

18.09.2019

1. st. ZN, 2.l. R.– vpis v 2. letnik, 13.09.2019 - dvig urejene dokumentacije

18.09.2019