Študiraj na UM FZV

Datum: 
21.02.2024

Te zanima študij Zdravstvene nege?

Izbira poklica je ključna odločitev, ki lahko vpliva na celotno življenjsko pot posameznika. Za uspešno in zadovoljivo kariero je pomembno, da posameznik izbere poklic, ki ustreza njegovim osebnostnim lastnostim, sposobnostim in interesom.

Študij zdravstvene nege na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede (UM FZV) omogoča izoblikovanje odličnih zdravstvenih delavcev, ki so po zaključku študija usposobljeni za samostojno in kompetentno izvajanje poklica diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika. Študij je usmerjen v ohranjanje skrbi za zdravje, v profesionalen odnos do dela, splošno izobraženost, samostojno razmišljanje, sposobnost hitrega in pravilnega odločanja, ob tem pa v ohranitev srčne kulture ter čutečega in etičnega odnosa do pacientov in sodelavcev.

UM FZV je vodilni visokošolski zavod v Sloveniji z dolgoletno tradicijo in jasno oblikovano vizijo. Naše poslanstvo je izobraziti diplomante, ki se odlikujejo z odličnim znanjem, sposobnostjo refleksije, humanostjo, spoštovanjem, dostojanstvom in odgovornostjo do pacientov, pripadnostjo v timu, profesionalno učinkovitostjo na osnovi teoretičnega, znanstvenega in kritičnega razmišljanja.

 

Razišči, kako se prijavite za dodiplomski študij na Univerzi v Mariboru.​

​Kdaj se prijavim?

Prvi prijavni rok: od 20. februarja do 20. marca 2024

Drugi prijavni rok: od 21. do 27​​. avgusta 2024

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: od 25. do 26. septembra 2024 do 10. ure

 

Za več informa​cij o prijavi in vpisu obiščite moja.um.

 

Študiraj na UM FZV

Študiraj na UM FZV