Raziskovalno popoldne

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov in diplomatov, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in tudi z zunanjimi sodelavci.


 

 Raziskovalni popoldnevi v letu 2017

November
Oktober
Maj
April
Marec
Februar

  


Raziskovalni popoldnevi v letu 2016                 

December
November
Maj
April
Marec
Februar
Januar

 

Raziskovalni popoldnevi v letu 2015                  

November
Oktober
Maj 
April
Marec
Januar

 

Raziskovalni popoldnevi v letu 2014                       

December
November
Oktober
Junij
Maj
April
Marec