Projekti


Zaključeni projekti

1. Medpoklicno sodelovanje medicinskih sester in zdravnikov za boljšo varnost pacientov 2016 do 2017
2. Science for Life/ Znanost za življenje 2016 do 2017
3. Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016 do 2017
4. Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju ARRS - CRP 2015 do 2017
5. Seznanjenost starejših z mikroorganizmi v probiotičnih prehranskih dopolnilih in izdelkih 2017
6. Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2- MODEST2 2017
7. Vrednotenje tveganj za zmanjšanje mišično skeletnih obolenj v zdravstvu in ozaveščenost s primeri dobrih praks za obvladovanje absentizma 2015 do 2016
8. Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju 2015 do 2016
9. lnterdisciplinary structure reformation & innovative higher education for new professions–INSTEAP 2012 do 2016
10. Kultura varnosti in kultura skrbi v zdravstvenih institucijah v korelaciji z varnostjo pacientov 2014 do 2015
11. Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru 2013 do 2015
12. Funkcionalna ergonomija in razbremenitev delavcev zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu 2013 do 2015
13. Uporaba mobilne tehnologije za podporo samoobvladovanju sladkorne bolezni (GlucoWatch) 2015
14. Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (OptimiST2) 2015
15. Proučevanje antimikrobnega učinka na tekstilijah za medicinsko okolje (ANTIMIKROBITEX) 2015
16. Ne-specifična bolečina v hrbtu - profesionalni problem ali stil življenja? (NON-SPECIFIC) 2015
17. Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih (PROBIORES) 2015
18. Sodobna neinvazivna preventivna diagnostika bolezni obtočil 2015
19. Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih 2014
20. Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS 2014
21. Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem 2014
22. Varnost in skrb za paciente v kliničnem okolju v korelaciji z izobrazbo medicinskih sester 2012 do 2013