Naročene revije

Domače revije

 

  NASLOV REVIJE ISSN
1. ANDRAGOŠKA SPOZNANJA 1318-5160
2. BILTEN: ekonomika, organizacija, informatika v zdravstvu 1318-2927
3. DITA 1318-069X
4. EOL embalaža, okolje, logistika 1855-4849
5. FAKULTETA za zdravstvene vede UM: informacije o študiju C507-3758
6. Glasilo HOSPIC 1408-5925
7. HRM: strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu 1581-7628
8. IKS: revija za računovodstvo in finance 0351-9090
9. INFORMATICA MEDICA SLOVENICA 1318-2129
10. ISIS: glasilo Zdravniške zbornice Slovenije 1318-0193
11. KAKOVOSTNA STAROST 1408-869X
12. KNJIŽNICA 0023-2424
13. KNJIŽNIČARSKE NOVICE – (samo v E-obliki) 0353-9237
14. NAŠ DOM ZDRAVJA 1855-2048
15. NAŠA BOLNIŠNICA C501-5523
16. NOVICE IJS C501-9451
17. OBVESTILA UM 1318-1246
18. OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE 1318-1951
19. ONKOLOGIJA 1408-1741
20. ORGANIZACIJA: revija za management, informatiko in kadre 1318-5454
21. ORGANIZACIJA ZNANJA 1580-979X
22. PREGLED bibliografij MF 1855-1750
23. PREPLETANJA 1580-8076
24. PROGRAM COBISS 1408-7960
25. PROGRAM IZOBRAŽEVANJA NUK C501-4921
26. PSIHOLOŠKA OBZORJA 1318-1874
27. REHABILITACIJA 1580-9315
28. REVIJA za elementarno izobraževanje 1855-4431
29. SLOVENIJA V ŠTEVILKAH 1318-3745
30. SLOVENSKA PEDIATRIJA 1318-4423
31. SLOVENSKE KNJIŽNICE V ŠTEVILKAH 1580-0032
32. SLOVENSKE REGIJE V ŠTEVILKAH 1854-5327
33. SOCIALNO DELO 0352-7956
34. SOCIALNA PEDAGOGIKA 1408-2942
35. SODOBNA PEDAGOGIKA 0038-0474
36. STATISTIČNI LETOPIS 1318-5403
37. ŠENT 1318-6337
38. UJMA 0353-085X
39. UTRIP 1318-5470
40. VEČER 0350-4972
41. VITA 1318-6620
43. VZAJEMNOST 1318-1300
44. ZDRAVNIŠKI VESTNIK 1318-0347
45. ZDRAVSTVENO VARSTVO 1318-0347

 

Tuje revije

 

  NASLOV REVIJE ISSN Impact factor (2016) Bibliografska baza
1. ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE – samo online 1553-2712 2.925 Wiley
2. ADVANCES IN NURSING SCIENCE 0161-9268 0.683  
3. AGE AND AGING 0002-0729 4.282  
4. ANNUAL REVIEW OF PUBLIC HEALTH 0163-7525 10.228  
5. AORN journal- Assoc. of Operating Room Nurses 0001-2092 0.753 ScienceDirect
6. BIOINFORMATICS – samo online 1460-2059 7.307  
7. CANCER NURSING 0162-220X 1.665  
8. CIN : Computers Informatics Nursing 1538-2931 1.301  
9. EPIDEMIOLOGIC REVIEWS – print + onli. 0193-936X 1478-6729 7.16  
10. EVIDENCE-BASED NURSING 1367-6539 0  
11. EUROPEAN JOURNAL for PERSON CENTERED HEALTHCARE 2052-5656  0  
12. INTENSIVE AND CRITICAL CARE NURSING 0964-3397 1.326 ScienceDirect
13. INTERNATIONAL NURSING REVIEW – samo online 1466-7657 1.517 Wiley
14. JOURNAL OF ADVANCED NURSING – samo online 1365-2648 1.998 Wiley
15. JOURNAL OF GERONTOLOGICAL NURSING 0098-9134 0.827  
16. JOURNAL OF NURSING CARE QUALITY 1057-3631 1.224  
17. JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT – samo online     1365-2834 1.905 Wiley
18. JOURNAL of Psychiatric and Mental Health Nursing – samo online 1365-2850 1.131 Wiley
19. NURSE EDUCATION TODAY 0260-6917 2.533 ScienceDirect
20. NURSING ETHICS 0969-7330 1.755 SAGE
21. NURSING OUTLOOK 0029-6554 2.236 ScienceDirect
22. NURSING RESEARCH 0029-6562 1.929  
23. NURSING SCIENCE QUARTERLY 0894-3184 0.49 SAGE
24. NURSING TIMES 0954-7762 0  
25. PEDIATRIC NURSING 0097-9805 0  
26. PFLEGE 1012-5302 0.192  
27. PSYCH.PFLEGE 0949-1619 0  
28. PUBLIC HEALTH NURSING – samo online 1525-1446 0.788 Wiley
29. QUALITATIVE HEALTH RESEARCH 1049-7323 2.036 SAGE