Raziskovalno popoldne - 10. december 2019

10.12.2019 - 13:00 do 14:30
Predavalnica P1
Datum objave: 
04.12.2019

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v torek, 10.12.2019 ob 13.00 uri v Predavalnici 1 na UM FZV,

kjer bodo predstavljeni rezultati treh študentskih projektov, v okviru programov »Po kreativni poti do znanja 2017-2020« in »ŠIPK – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijsko leto 2018/2019 in 2019/2020 (1. odpiranje)«:

 

  • Zdravstveno vzgojni pristop s pomočjo sodobne tehnologije  pri izvajanju oralne higiene (ZOBEK)
  • Podpora pri testiranju in analizi kurkuminskih formulacij (TEST-AN KURKUMA)
  • Samoocena znanja o paliativni oskrbi v povezavi z duševnim blagostanjem zaposlenih v socialno varstvenih zavodih (PaliOs)

Utrinki