Raziskovalni inštitut: Projekti


Zaključeni projekti

1. Predicting patient’s future health state: Development and deployment of fast, effective, and interpretable algorithms for healthcare 2014 do 2016
2. Molekularne metode za ovrednotenje higiene bolnišničnih tekstilij z uporabo aparata Morapex – Morapex2 2014 do 2016
3. Eksplorativna analiza smučarskih poškodb na podlagi bolnišničnih odpustnih pisem 2014 do 2015
4. Uporaba mobilne tehnologije za podporo samoobvladovanju sladkorne bolezni (GlucoWatch) 2015
5. Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (OptimiST2) 2015
6. Proučevanje antimikrobnega učinka na tekstilijah za medicinsko okolje (ANTIMIKROBITEX) 2015
7. Ne-specifična bolečina v hrbtu - profesionalni problem ali stil življenja? (NON-SPECIFIC) 2015
8. Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih (PROBIORES) 2015
9. Sodobna neinvazivna preventivna diagnostika bolezni obtočil 2015
10. Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih 2014
11. Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS 2014
12. Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem 2014
13. lzboljšanje varnosti pacientov s pomočjo podatkovnega rudarjenja 2012 do 2013
14. Razumljivost predikcijskih modelov v medicini 2012 do 2013
15. Razvoj primernih hitrih metod za ocenjevanje čistosti in higiene v čistih prostorih namenjenih čistilcem objektov 2011 do 2013
16. Vpeljava biološke aplikacije aparature Morapex za ocenjevanje higiene bolnišničnih tekstilij 2012 do 2013
17. Ekološki in higienski postopki pranja bolnišničnih tekstilij 2011 do 2012
18. Napredne raziskovalne metode kot podpora z dokazi podprtem v zdravstvu 2011 do 2012
19. Uvajanje simulacij v poudevanje zdravstvene nege 2011 do 2012
20. Desinfection of hospital textiles and waste water trestment using membrane bioreactor 2010 do 2011
21. Sustainable measures for industrial laundry expansion strategies: SMART LAUNDRY-2015 -SMILES 2008 do 2011
22. Breaking the Taboo Two -Developing and testing tools to train the trainer 2009 do 2011
23. Architecture of on-line social services for elderly –OL-SAFE 2009 do 2010
24. Analysis of Gene Ranking Algorithms (AGRA) 2009 do 2010
25. lQ - ECES: lmproving the Quality of Elderly Care by E-learning and Simulation based education 2009 do 2010
26. Older people and technological innovations OPT-lN 2009 do 2010
27. Promoting the improvement of elderly ICT skills and well being by inter-generational and multi-sectoral education-PRIMER -ICT 2009 do 2010
28. Joint development of online gerontological master degree programme -GEROM 2007 do 2010
29. Bio-psiho-socialni model kakovosti življenja 2005 do 2010
30. Computer supported continuous distant learning for health workers -CONDEL 2009
31. Reform of Nursing Education in Bosnia and Herzegovina -REFINE 2008 do 2009
32. Development of basic and advanced training modules for cleaning service enterprises in order to implement the European Regulation -Hygtrain 2007 do 2009
33. E-education in ecology 2008
34. ePPAC: E-learning platform for palliative care 2008
35. Computer Supported Continuous Distant Learning for Nurses 2008
36. Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Older People: Social determinants, lnequality and Sustainability -Health PRO Elderly 2005 do 2008
37. Healthy nutrition and movement for life protection and life strengthen 2007
38. Complementary treatment of graves' disease by acupuncture, cupping, diet, physical and medical therapy 2007
39. Dietitians lmproving Education Training Standards across Europe - DIETS 2005 do 2007
40. Harmonizing Occupational Health Nursing in the EU-HOHNEU 2005 do 2007
41. Distant e-learning for nursing education DENED 2006
42. Grundtvig 2: Promoting the lnvolvement of Older People in Partnership Learning Experiences 2005 do 2006
43. Project model -Gerontologic centres 2005
44. Improving Nursing Care for the Elderly Through Better Communication on Primary and Secondary' Level 2005
45. Health Treatment of the Elderly During Hospitalisation and at Home 2005
46. Family, nurse and elderly 2005
47. Caring for the older person: The Development of a »Living Curriculum« 2001 do 2003
48. On demand intranet for nursing education 1999
49. Nursing informatics and computer aide education 1997