Raziskovalni inštitut: Projekti


Zaključeni projekti

1. Odkrivanje naravnih poti razvoja bolezni 2016 do 2017
2. Proučevanje mikroorganizmov in delovanja antimikrobnega premaza na tekstilijah v medicinskem okolju (ANTIMIKROBITEX 2) 2016 do 2017
3. Preučevanje proti antibiotikom odpornih bakterij in odstranjevanje antibiotikov iz bolnišnične odpadne vode (ANTIBIOTIK) 2017
4. Javni razpis financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (217. JR) 2017
5. Seznanjenost starejših z mikroorganizmi v probiotičnih prehranskih dopolnilih in izdelkih 2017
6. Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2- MODEST2 2017
7. Predicting patient’s future health state: Development and deployment of fast, effective, and interpretable algorithms for healthcare 2014 do 2016
8. Molekularne metode za ovrednotenje higiene bolnišničnih tekstilij z uporabo aparata Morapex – Morapex2 2014 do 2016
9. Eksplorativna analiza smučarskih poškodb na podlagi bolnišničnih odpustnih pisem 2014 do 2015
10. Uporaba mobilne tehnologije za podporo samoobvladovanju sladkorne bolezni (GlucoWatch) 2015
11. Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (OptimiST2) 2015
12. Proučevanje antimikrobnega učinka na tekstilijah za medicinsko okolje (ANTIMIKROBITEX) 2015
13. Ne-specifična bolečina v hrbtu - profesionalni problem ali stil življenja? (NON-SPECIFIC) 2015
14. Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih (PROBIORES) 2015
15. Sodobna neinvazivna preventivna diagnostika bolezni obtočil 2015
16. Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih 2014
17. Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS 2014
18. Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem 2014
19. lzboljšanje varnosti pacientov s pomočjo podatkovnega rudarjenja 2012 do 2013
20. Razumljivost predikcijskih modelov v medicini 2012 do 2013
21. Razvoj primernih hitrih metod za ocenjevanje čistosti in higiene v čistih prostorih namenjenih čistilcem objektov 2011 do 2013
22. Vpeljava biološke aplikacije aparature Morapex za ocenjevanje higiene bolnišničnih tekstilij 2012 do 2013
23. Ekološki in higienski postopki pranja bolnišničnih tekstilij 2011 do 2012
24. Napredne raziskovalne metode kot podpora z dokazi podprtem v zdravstvu 2011 do 2012
25. Uvajanje simulacij v poudevanje zdravstvene nege 2011 do 2012
26. Desinfection of hospital textiles and waste water trestment using membrane bioreactor 2010 do 2011
27. Sustainable measures for industrial laundry expansion strategies: SMART LAUNDRY-2015 -SMILES 2008 do 2011
28. Breaking the Taboo Two -Developing and testing tools to train the trainer 2009 do 2011
29. Architecture of on-line social services for elderly –OL-SAFE 2009 do 2010
30. Analysis of Gene Ranking Algorithms (AGRA) 2009 do 2010
31. lQ - ECES: lmproving the Quality of Elderly Care by E-learning and Simulation based education 2009 do 2010
32. Older people and technological innovations OPT-lN 2009 do 2010
33. Promoting the improvement of elderly ICT skills and well being by inter-generational and multi-sectoral education-PRIMER -ICT 2009 do 2010
34. Joint development of online gerontological master degree programme -GEROM 2007 do 2010
35. Bio-psiho-socialni model kakovosti življenja 2005 do 2010
36. Computer supported continuous distant learning for health workers -CONDEL 2009
37. Reform of Nursing Education in Bosnia and Herzegovina -REFINE 2008 do 2009
38. Development of basic and advanced training modules for cleaning service enterprises in order to implement the European Regulation -Hygtrain 2007 do 2009
39. E-education in ecology 2008
40. ePPAC: E-learning platform for palliative care 2008
41. Computer Supported Continuous Distant Learning for Nurses 2008
42. Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Older People: Social determinants, lnequality and Sustainability -Health PRO Elderly 2005 do 2008
43. Healthy nutrition and movement for life protection and life strengthen 2007
44. Complementary treatment of graves' disease by acupuncture, cupping, diet, physical and medical therapy 2007
45. Dietitians lmproving Education Training Standards across Europe - DIETS 2005 do 2007
46. Harmonizing Occupational Health Nursing in the EU-HOHNEU 2005 do 2007
47. Distant e-learning for nursing education DENED 2006
48. Grundtvig 2: Promoting the lnvolvement of Older People in Partnership Learning Experiences 2005 do 2006
49. Project model -Gerontologic centres 2005
50. Improving Nursing Care for the Elderly Through Better Communication on Primary and Secondary' Level 2005
51. Health Treatment of the Elderly During Hospitalisation and at Home 2005
52. Family, nurse and elderly 2005
53. Caring for the older person: The Development of a »Living Curriculum« 2001 do 2003
54. On demand intranet for nursing education 1999
55. Nursing informatics and computer aide education 1997