Sestava komisije

Senat UM FZV je imenoval Komisijo za ocenjevanje kakovosti UM FZV v naslednji sestavi:

  1. Doc. dr. Mateja Lorber, predsednica,
  2. Viš. predav. mag. Maja Strauss, namestnica predsednika,
  3. Izr. prof. dr. Slavko Cvetek, član,
  4. Doc. dr. Aleš Fajmut, član,
  5. Izr. prof. dr. Sabina Fijan, članica,
  6. Viš. predav. mag. Marina Brumen, članica,
  7. Simona Petelinšek, članica,
  8. Jana Lončarič, študentka, članica,
  9. Žan Dreisibner, študent, član.

Mandatna doba članov komisije iz vrst visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev traja 4 leta (od 8. 5. 2015 do 7. 5. 2019), mandatna doba članov iz vrst študentov pa eno leto (od 18. 6. 2017 do 17. 6. 2018).

Zadnja sprememba 18. 6. 2015