Obvestila za študente

Vsi programi

Datum objave

ZN 1. st. - 3. l IZR - Zdravstvena obravnava vitalno ogroženih oseb

20.03.2019

ZN 1. st. - 3. l R - ZN v intenzivni enoti

20.03.2019

ZN 1. st., 3. l. izr - ZN v intenzivni enoti

20.03.2019

ZN 1. st. - 2. l IZR - Komunikacija v zdravstvu

20.03.2019

ZN 1. st. - 3. l izr, sk 1 - Raziskovanje v ZN

20.03.2019

ZN 1. st. - 2. l IZR - Obvladovanje kroničnih bolezni

20.03.2019

ZN 1. st. - 2. l IZR - Biofizika, biokemija

20.03.2019

Pogovorne ure pri izr. prof. dr. Jadranki Stričević, 25.3.2019 - sprememba

20.03.2019

ZN 1 st - 3.l.R- ZN na psih. področju, zbirališče SVZ Hrastovec

20.03.2019

ZN 1. st. - 3.l R - ZN v dispanzerju, na domu in lok. skupnosti

19.03.2019

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Barbari Kegl, 26.3.2019 - sprememba

19.03.2019

ZN 2. st. - 1. l R+IZR (smer ZN) Terapevtski posegi v zdravstveni negi

19.03.2019

Zagovor zaključnega dela, 27.03.2019

19.03.2019

Zagovor zaključnega dela, 25.03.2019

19.03.2019

ZN 1. st. - 1. l R, sk 5, 6 - Vpliv okolja na varovanje zdravja

19.03.2019

Fiziologija, kolokvij, 18.03.2019 - rezultati

19.03.2019

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Barbari Kegl, 19.3.2019 - odpadejo

19.03.2019

Pogovorne ure pri ge. dekanici, 20.3.2019 - odpadejo

18.03.2019

ZN 1. st. - 3. l R, sk 7 - Supervizija

18.03.2019

ZN 1. st. - 3. l R, sk 6 - Supervizija

18.03.2019

MZSV 2. st. - 2. l – Magistrska naloga, urnik

18.03.2019

ZN 2. st. - 2.l (smer ZN in smer URG) - Magistrsko delo

18.03.2019

ZN 1. st. - 2. l R - Obvladovanje kroničnih bolezni

18.03.2019

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Vidi Gönc, 21.3.2019 - sprememba

18.03.2019

ZN 1. st. - 2. l R - Zdravstveni informacijski sistemi

18.03.2019

Pogovorne ure pri doc. dr. Mateji Lorber, 21.3.2019 - odpadejo

18.03.2019

Pogovorne ure pri predav. Jasmini Nerat - sprememba

18.03.2019

Pogovorne ure pri doc. dr. Dominiki Vrbnjak, 20.3.2019

18.03.2019

Pogovorne ure pri dr. Štiglic Gregorju, 20.3.2019

18.03.2019

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Antonu Koželju, 21.3.2019 - odpadejo

18.03.2019

ZN 1. st. - 2. l R - Obvladovanje kroničnih bolezni

15.03.2019

Zagovori zaključnih del, 22.03.2019

15.03.2019

Fiziologija, kolokvij, 18.03.2019 - seznam prijavljenih

15.03.2019

ZN 1. st. - 1. l R - Angleški jezik

15.03.2019

Dermatovenerologija, test (kolokvij), 11.03.2019 - ogled testov

14.03.2019

Bioinfo 1. st. - 1. l R – Molekularna biofizika, odpade

14.03.2019

ZN 2. st. - 1. l R + IZR – Terapevtski posegi v zdravstveni negi

14.03.2019

ZN 1. st. - 2. l IZR - Sociologija zdravja in bolezni

14.03.2019

ZN 1. st. - 1. l R – Knjižica aktivnosti zdravstvene nege, prevzem

14.03.2019

ZN 1.st. 1. l R, zbirališče 1. dan klv - Dom pod Gorco, 18.03.2019

14.03.2019

Bioinfo 2. st., 2. l R - Napredne raziskovalne metode v bioinformatiki

14.03.2019

ZN 1. st., 1. letnik R, zbirališče 1. dan kliničnih vaj – Sončni dom, 18.03.2019

14.03.2019

ZN 1. st., 1. letnik R, zbirališče 1. dan kliničnih vaj – D. Danice Vogrinec Pobrežje in Tabor, 18.03.2019

14.03.2019

Pogovorne ure pri viš. predav. Nataši Mlinar Reljić, sprememba

13.03.2019

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Antonu Koželju, 14.3.2019 - odpadejo

13.03.2019

Zagovori zaključnih del, 19.03.2019

12.03.2019

ZN 1. st. - 2. l izr - Komunikacija v zdravstvu

12.03.2019

ZN žensk z ginekologijo in porodništvom, 14.2.2019 - termin komisijskega izpita

12.03.2019

Dermatovenerologija, test (kolokvij), 11.03.2019 - rezultati

12.03.2019

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Vidi Gönc, 14.3.2019 - odpadejo

12.03.2019