Obvestila za študente

Vsi programi

Datum objave

Pogovorne ure pri doc. dr. Mateji Lorber, sprememba

19.09.2017

Anatomija, fiziologija, patologija, 24.8.2017 - termin komisijskega izpita

19.09.2017

Zagovori zaključnih del, 25.09.2017

19.09.2017

Rezultati Komisije za študijske zadeve UM FZV z dne 14.09.2017

18.09.2017

Pogovorne ure pri predav. Jasmini Nerat, 20.9.2017 - sprememba ure

18.09.2017

Zdravstvena nega, 4.9.2017 - komisijski izpiti

18.09.2017

ZN 1. st., 1. l R - vpis v 2. letnik, 14.9.2017 - dvig urejene dokumentacije

15.09.2017

Pogovorne ure pri predav. Mileni Pišlar - sprememba

15.09.2017

2. stopnja Management v zdravstvu in socialnem varstvu – vpis v 1. letnik REDNO, dvig dokumentacije

14.09.2017

Zagovori zaključnih del, 21.09.2017

14.09.2017

Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo, 6.9.2017 - komisijski izpiti

14.09.2017

Pogovorne ure pri viš. pred. dr. Klavdija Čuček Trifkovič - sprememba

14.09.2017

Laboratorijska diagnostika in farmakologija, 13.9.2017 - komisijski izpiti

14.09.2017

2. stopnja Bioinformatika – vpis v 1. letnik REDNO, dvig dokumentacije

13.09.2017

Pogovorne ure pri predav. mag. Antonu Koželju, 14.9.2017 - sprememba ure

13.09.2017

Drugi prijavni rok na Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/18

13.09.2017

Zagovori zaključnih del, 19.09.2017

12.09.2017

2. stopnja Urgentna stanja v zdravstvu – vpis v 1. letnik REDNO, dvig dokumentacije

12.09.2017

Nujna medicinska pomoč, 12.9.2017 - termin komisijskih izpitov

12.09.2017

ZN žensk z ginekologijo in porodništvom, 29.8.2017 - termin ogleda testov

12.09.2017

Laboratorijska diagnostika in farmakologija, 13.9.2017 - seznam prijavljenih

12.09.2017

Zagovori zaključnih del, 18.09.2017

11.09.2017

Zdravstvena nega 2. stopnja – smer Zdravstvena nega – vpis v 1. letnik REDNO, dvig dokumentacije

11.09.2017

Zdravstvena nega, 4.9.2017 - ogled izpitnih pol

11.09.2017

Rehabilitacija, 12.9.2017 - seznam prijavljenih

11.09.2017

Ekonomika v zdravstvenih in socialnih organizacijah, 12.9.2017 - seznam prijavljenih

11.09.2017

Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdravstvu, 12.9.2017 - seznam prijavljenih

11.09.2017

Nujna medicinska pomoč, 12.9.2017 - seznam prijavljenih

11.09.2017

ZN - mentalno zdravje s psihiatrijo, 5.9.2017 - termin komisijskega izpita

11.09.2017

Pogovorne ure pri doc. dr. Mateji Lorber - sprememba

11.09.2017

Pogovorne ure pri predav. Nataši Mlinar Reljić, 13.9.2017 - sprememba ure

11.09.2017

Obvladovanje kroničnih bolezni, 11.9.2017 - seznam prijavljenih

08.09.2017

Procesni management v zdr. in soc. org., 11.09.2017 - seznam prijavljenih

08.09.2017

Algoritmi in podatkovne strukture v bioinformatiki, 11.09.2017 - seznam prijavljenih

08.09.2017

Vpliv okolja na zdravje, 11.9.2017 - seznam prijavljenih

08.09.2017

Uvod v raziskovanje in IKT, 11.9.2017 - seznam prijavljenih

08.09.2017

ZN internističnega bolnika z interno medicino, 1.9.2017 - termin ogleda izpitnih pol

07.09.2017

Pogovorne ure pri predav. Jasmini Nerat, 13.09.2017

07.09.2017

Študijski programi 2. st., 2. letnik– vpis v ABS, 1.9.2017- dvig urejene dokumentacije

07.09.2017

ZN 1. st., 3.l.IZR – vpis v ABS, 1.9.2017- dvig urejene dokumentacije

07.09.2017

ZN 1. st., 3.l. R – vpis v ABS, 1.9.2017- dvig urejene dokumentacije

07.09.2017

Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu, 8.9.2017 - seznam prijavljenih

07.09.2017

Sociologija zdravja in bolezni, 8.9.2017 - seznam prijavljenih

07.09.2017

Napredne raziskovalne metode v bioinformatiki, 8.9.2017 - seznam prijavljenih

07.09.2017

Nemški jezik, 6.9.2017 - termin komisijskega izpita

06.09.2017

Supervizija, 7.9.2017 - seznam prijavljenih

06.09.2017

ZN starostnika z geriatrijo, 7.9.2017 - seznam prijavljenih

06.09.2017

ZN 1. st., 1. l R, IZR - Laboratorijska diagnostika in farmakologija, dodatni izpitni rok

06.09.2017

Pomen prehrane za varovanje in krepitev zdravja, 07.09.2017 - seznam prijavljenih

06.09.2017

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Vidi Gönc - odpadejo

06.09.2017