Obvestila za študente

Vsi programi

Datum objave

ZN in mentalno zdravje s psihiatrijo, 23.11.2017 - seznam prijavljenih

22.11.2017

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Vidi Gönc, 23.11.2017 - odpadejo

22.11.2017

Farmakogenomika, obveznosti prof. dr. Uroša Potočnika

22.11.2017

ZN 1. st. - 1. l R IN 1. l IZR – priponka z imenom in priimkom

21.11.2017

ZN 1. st. - 2. l R, sk 4 - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, klv

20.11.2017

Dermatovenerologija, 17.11.2017 - test (kolokvij), rezultati

20.11.2017

Termin ogleda testov Dermatovenerologija, 17.11.2017

20.11.2017

Pogovorne ure pri viš. predav. dr. Klavdiji Čuček Trifkovič, 21.11.2017

20.11.2017

ZN 1. st., 1. l IZR - ZN starostnika z geriatrijo

20.11.2017

ZN 1. st. - 1. l R, sk 5 - Uvod v raziskovanje in IKT

20.11.2017

Pogovorne ure pri predav. Jasmini Nerat, 22.11.2017

20.11.2017

ZN 1. st. - 2. l R, sk 3 - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, klv

17.11.2017

ZN 1. st., 1. l IZR - Etika s filozofijo ZN in zakonodajo - sprememba seminarja

17.11.2017

Zagovori zaključnih del, 23.11.2017

16.11.2017

Pogovorne ure pri predav. Nataši Mlinar Reljić, 22.11.2017

16.11.2017

ZN 1. st. - 1. l R, sk 4 - Zdravstvena nega

16.11.2017

Dermatovenerologija, 17.11.2017 - test (kolokvij), seznam prijavljenih

15.11.2017

Zagovori zaključnih del, 22.11.2017

15.11.2017

Pogovorne ure pri predav. mag. Antonu Koželju - odpadejo

15.11.2017

ZN 1. st. 2. l. R. - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo

15.11.2017

Izpitni roki za študijsko leto 2017/2018

15.11.2017

1.st. ZN - 1. l. R. – Delitev študentov po domovih starostnikov

15.11.2017

ZN 1. st. - 3.l R - ZN na psihiatričnem področju v UKC Maribor

15.11.2017

ZN 1 st- 3.l.R- ZN na psih. področju, zbirališče SVZ Hrastovec

15.11.2017

ZN 1. st. - 1. l IZR - Promocija zdravja s prehrano in med. dietetiko

14.11.2017

MZSV 2. st. - 1. l R - Management v zdravstvenih in socialnih organizacijah

14.11.2017

Zagovori zaključnih del, 21.11.2017

14.11.2017

Sanlas - sestanek s študenti

14.11.2017

ZN 1. st. - 2. l R, sk 1- ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, klv

14.11.2017

Zagovori zaključnih del, 20.11.2017

13.11.2017

ZN 1. st. - 2. l R, sk 3 in sk 4 - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, klv

13.11.2017

ZN 1. st. - 1. l IZR - Zdravstvena nega

13.11.2017

Pogovorne ure pri viš. predav. dr. Klavdiji Čuček Trifkovič, 14.11.2017 - sprememba

13.11.2017

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Barbari Kegl, 14.11.2017 - sprememba

13.11.2017

Pogovorne ure pri ge. dekanici, 15.11.2017 – odpadejo

13.11.2017

ZN 1 st- 3.l. R- ZN v dispanzerju, na domu in lokalni skupnosti, sk. 7 in sk 8

13.11.2017

Pogovorne ure pri predav. Jasmini Nerat, 15.11.2017 - sprememba

13.11.2017

1.st. ZN - 1. l. IZR. – Delitev študentov po domovih starostnikov

10.11.2017

ZN 2. st. - 1. l R, IZR (smer USVZ, smer ZN) - Na dokazih utemeljena zdravstvena nega

10.11.2017

ZN 1. st. - 2. l izr, skupina 3 - ZN na internističnem področju, zbirališče 13.11.2017

10.11.2017

ZN 1. st. - 2. l IZR - JZ z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno

10.11.2017

Bioinfo 2. st. - 2. l R - DNA mikromreže in analiza ekspresije genov

10.11.2017

Metodologija raziskovalnega dela v zdravstvenih in socialnih organizacijah, sprememba sem. vaj

10.11.2017

ZN 1 st- 3.l. R- ZN v dispanzerju, na domu in lok. sk., zbirališče 1. dan (ZD Maribor)

09.11.2017

ZN in mentalno zdravje s psihiatrijo, 10.11.2017 - seznam prijavljenih

09.11.2017

ZN 1. st. - 1. l R, sk 7 - Anatomija, fiziologija, patologija

09.11.2017

Zaprt Referat za študentske zadeve UM FZV v petek, dne 10.11.2017 med 13. in 15. uro

09.11.2017

ZN 2. st. - 1. l R, IZR (smer ZN, smer USVZ) - Teorije, koncepti in praksa zdravstvene nege

09.11.2017

ZN 1 st- 3.l.R- ZN na psih. področju, zbirališče SVZ Hrastovec

09.11.2017

Pogovorne ure pri predav. Nataši Mlinar Reljić, 15.11.2017

09.11.2017