Obvestila za študente

Vsi programi

Datum objave

ZN 2. st. - 1. l R, IZR (smer ZN) - Pomen prehrane za varovanje in krepitev zdravja

16.02.2018

Biofizika, biokemija, 19.2.2018 - seznam prijavljenih

16.02.2018

Zdravstvena nega, R, IZR, 19.2.2018 - seznam prijavljenih

16.02.2018

ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu, 19.02.2018 - seznam prijavljenih

16.02.2018

Vpliv dejavnikov na sistem zdravstvenega in socialnega varstva, 19.2.2018 - seznam prijavljenih

16.02.2018

DNA mikromreže in analiza ekspresije genov, 19.2.2018 - seznam prijavljenih

16.02.2018

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Barbari Kegl - sprememba

15.02.2018

ZN 1. st. - 1. l R - Vpliv okolja na varovanje zdravja

15.02.2018

Mednarodni urad za delo - odstopi, obvestila - Program pripravništva Delegacije Evropske unije pri Združenih narodih v Ženevi-odstop

15.02.2018

Uvod v raziskovanje in IKT, 16.2.2018 - seznam prijavljenih

15.02.2018

Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo, 16.2.2018 - seznam prijavljenih

15.02.2018

ZN 1. st., 3. l R, sk. 1,2,6 - Diplomsko delo

15.02.2018

Osnove molekularne in celične biologije, 16.2.2018 - seznam prijavljenih

15.02.2018

Anatomija, fiziologija, patologija, 21.2.2018 - sprememba ure izpita

14.02.2018

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Barbari Kegl - sprememba

14.02.2018

Organizacija zdravstvene nege in managementa, 15.2.2018 - seznam prijavljenih

14.02.2018

Organizacija, management, kakovost in varnost v zdravstveni negi, 15.02.2018 - seznam prijavljenih

14.02.2018

Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko, 15.2.2018 - seznam prijavljenih

14.02.2018

Farmakologija, toksikologija in terapevtske intervencije, 15.2.2018 - seznam prijavljenih

14.02.2018

ZN 1. st. - 1. l R - Vpliv okolja na varovanje zdravja

13.02.2018

ZN 1. st. - 2. l R, sk. 5 - ZN otroka in mladostnika s pediatrijo

13.02.2018

Temeljni vidiki epidemiologije kot osnova za načrtovanje, 14.2.2018 - seznam prijavljenih

13.02.2018

ZN žensk z ginekologijo in porodništvom, 14.02.2018 - seznam prijavljenih

13.02.2018

Zagovor zaključnega dela, 20.02.2018

13.02.2018

Bioinformatika in genetske raziskave, 14.2.2018 - seznam prijavljenih

13.02.2018

Pogovorne ure pri ge. dekanici, 14.2.2018 – odpadejo

12.02.2018

Organizacija zdravstvene nege in managementa, 1.2.2018 - termin komisijskega izpita

12.02.2018

Pogovorne ure pri predav. Jasmini Nerat - sprememba

12.02.2018

ZN 2. st. - 2. l R, IZR (smer USVZ) - Farmakologija, toksikologija in terapevtske intervencije, dodatni izpitni rok

12.02.2018

ZN kirurškega bolnika s kirurgijo, 13.2.2018 - seznam prijavljenih

12.02.2018

ZN kirurškega in onkološkega bolnika s kirurgijo, 13.2.2018 - seznam prijavljenih

12.02.2018

Izbrana poglavja iz mikrobiologije in biokemije, 13.2.2018 - seznam prijavljenih

12.02.2018

Perioperativna zdravstvena nega, 13.02.2018 - seznam prijavljenih

12.02.2018

ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu, 05.02.2018 - ogled testov

12.02.2018

ZN 1. st. - 1. l IZR, sk 2 - Anatomija, fiziologija, patologija

09.02.2018

Supervizija - izpitni rok za študente prejšnjih generacij

09.02.2018

ZN 1. st. - 1. l IZR–ZN na geriat. področju z izbirnim kliničnim usposabljanjem, sk 3

09.02.2018

Zagovor zaključnega dela, 16.02.2018

09.02.2018

Zagovori zaključnih del, 15.02.2018

09.02.2018

ZN internističnega bolnika z interno medicino, 6.2.2018 - termin komisijskih izpitov

09.02.2018

Management v zdr. in soc. organizacijah, 12.02.2018 - seznam prijavljenih

09.02.2018

Specifični ergonomski pristopi v zdravstvu in ZN, 12.02.2018 - seznam prijavljenih

09.02.2018

ZN internističnega bolnika z interno medicino, 6.2.2018 - termin ogleda testov

09.02.2018

ZN 1. st. - 1. l IZR - Vpliv okolja na varovanje zdravja, sprememba

07.02.2018

Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko, 15.2.2018 - sprememba ure izpita

07.02.2018

Etika s filozofijo ZN in zakonodajo, 9.2.2018 - seznam prijavljenih

07.02.2018

Osnove molekularne in populacijske genetike, 9.2.2018 - seznam prijavljenih

07.02.2018

Promocija zdravja s prehrano in medicinsko dietetiko, 1.2.2018 - termin komisijskega izpita

07.02.2018

Anatomija, fiziologija, patologija, 7.2.2018 - seznam prijavljenih

06.02.2018

ZN in mentalno zdravje s psihiatrijo, 07.02.2018 - seznam prijavljenih

06.02.2018