Obvestila za študente

Vsi programi

Datum objave

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Maji Strauss, 21.8. in 28.8.2018 - odpadejo

13.07.2018

Rehabilitacija, 13.7.2018 - seznam prijavljenih

12.07.2018

Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu, 13.7.2018 - seznam prijavljenih

12.07.2018

Pridobivanje, vodenje in izvajanje projektov, 13.7.2018 - seznam prijavljenih

12.07.2018

Epidemiologija in higiena, 12.7.2018 - seznam prijavljenih

11.07.2018

Javno zdravje z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno, 12.7.2018 - seznam prijavljenih

11.07.2018

Uvod v bioinformatiko, 12.7.2018 - seznam prijavljenih

11.07.2018

Pravna vprašanja v zdravstveni negi, 12.7.2018 - seznam prijavljenih

11.07.2018

Zdravje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, 12.7.2018 - seznam prijavljenih

11.07.2018

Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah, 12.7.2018 - seznam prijavljenih

11.07.2018

Nujna medicinska pomoč, 12.7.2018 - seznam prijavljenih

11.07.2018

Pomen prehrane za varovanje in krepitev zdravja, 12.7.2018 - seznam prijavljenih

11.07.2018

Nujna medicinska pomoč, 12.7.2018 - termin komisijskega izpita

10.07.2018

Pravna vprašanja v zdravstveni negi, 12.7.2018 - sprememba ure izpita

10.07.2018

Zdravje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, 12.7.2018 - sprememba ure izpita

10.07.2018

Pomen prehrane za var. in krepitev zdr., Promocija zdravja in prim. zdr. varstvo, 28.6.2018 - rezultati - obvestilo

10.07.2018

Angleški jezik, 11.7.2018 - termin komisijskih izpitov

10.07.2018

Vpliv okolja na varovanje zdravja, 11.7.2018 - seznam prijavljenih

10.07.2018

IKT v zdravstvenih in socialnih organizacijah, 11.7.2018 - seznam prijavljenih

10.07.2018

Zdravstvena obravnava vitalno ogroženih oseb, 11.7.2018 - seznam prijavljenih

10.07.2018

Angleški jezik, 11.7.2018 - seznam prijavljenih

10.07.2018

Sociologija zdravja in bolezni, R + IZR, 11.7.2018 - seznam prijavljenih

10.07.2018

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Vidi Gönc, 12.7.2018 - sprememba ure

09.07.2018

Pogovorne ure pri predav. Jasmini Nerat, 11.7.2018 - sprememba ure

09.07.2018

ZN žensk z ginekologijo in porodništvom, 9.7.2018 - termin komisijskih izpitov

09.07.2018

Pogovorne ure pri predav. Mileni Pišlar, 10.7.2018 - sprememba ure

09.07.2018

Pogovorne ure pri doc. dr. Mateji Lorber, 12.7.2018 - sprememba ure

09.07.2018

ZN v intenzivni enoti, 10.7.2018 - seznam prijavljenih

09.07.2018

Komunikacija v zdravstvu, 10.7.2018 - seznam prijavljenih

09.07.2018

Pogovorne ure pri viš. predav. mag. Barbari Kegl - sprememba

09.07.2018

Sociologija zdravja in bolezni, izredni, 11.7.2018 - sprememba ure izpita

09.07.2018

Obvladovanje bolnišničnih okužb, 10.7.2018 - seznam prijavljenih

09.07.2018

Obvladovanje okužb v zdravstvu, 10.7.2018 - seznam prijavljenih

09.07.2018

Pogovorne ure pri viš. predav. dr. Klavdiji Čuček Trifkovič, 10.7.2018 - odpadejo

09.07.2018

ZN internističnega bolnika z interno medicino, 3.7.2018 - termin komisijskih izpitov, 2. del

06.07.2018

Zagovori zaključnih del, 13.07.2018

06.07.2018

ZN žensk z ginekologijo in porodništvom, 9.7.2018 - seznam prijavljenih

06.07.2018

ZN internističnega bolnika z interno medicino, 3.7.2018 - termin komisijskih izpitov

06.07.2018

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, 5.7.2018 - termin ogleda testov

06.07.2018

Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdravstvu, redni, 9.7.2018 - seznam prijavljenih

06.07.2018

Ergonomski pristopi in varno delovno okolje v zdravstvu, izredni, 9.7.2018 - seznam prijavljenih

06.07.2018

Uporabno računalništvo za bioinformatiko, 9.7.2018 - seznam prijavljenih

06.07.2018

Anatomija, fiziologija, patologija, 6.7.2018 - seznam prijavljenih

05.07.2018

Zdravstveni informacijski sistemi, 6.7.2018 - seznam prijavljenih

05.07.2018

Računalniška geometrija za bioinformatiko, 06.07.2018 - seznam prijavljenih

05.07.2018

Pogovorne ure pri predav. Nataši Mlinar Reljić, sprememba

05.07.2018

Zagovor zaključnega dela, 05.07.2018

04.07.2018

Zdravtvena nega internističnega bolnika z interno medicino, 3.7.2018 - ogled testov

04.07.2018

ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, 5.7.2018 - seznam prijavljenih

04.07.2018

Laboratorijska diagnostika in farmakologija, 4.7.2018 - termin komisijskega izpita

04.07.2018