Študijski koledar

 

 

ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

 

Pri pripravi študijskega koledarja za študijsko leto 2017/2018 je upoštevan 37. člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - UPB, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12 in 85/14), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/16, ZViS-K), 28., 29. in 89. člen Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB14, Uradni list RS, št. 44/2015, 92/2015), Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v RS (Uradni list RS, št. 112/05 - UPB, 52/10, 40/12 – ZUJF, 19/15, 83/16).

 

Ponedeljek, 25. september — petek, 29. september 2017 uvajalni teden za bruce
Ponedeljek, 2. oktober 2017 začetek predavanj v zimskem semestru
Torek, 31. 10. 2017 dan reformacije**
Sreda, 1. 11. 2017 dan spomina na mrtve (Vsi sveti)**
Ponedeljek, 27. november — petek, 1. december 2017 podelitev diplom VS in UN študijskih programov 1. stopnje ter študijskih programov 2. stopnje
Ponedeljek, 25. 12. 2017 božič**
Torek, 26. 12. 2017 dan samostojnosti in enotnosti**
Sreda, 27. december 2017 — petek, 29. december 2017  božično– novoletni prazniki* 
Ponedeljek, 1. januar — torek, 2. januar 2018 novo leto**
Petek, 26. januar 2018 konec predavanj v zimskem semestru
Ponedeljek, 29. januar — petek, 23. februar 2018 zimsko izpitno obdobje
Sreda, 31. januar 2018 rektorjev dan*
Četrtek, 8. februar 2018 Prešernov dan**
Ponedeljek, 26. februar 2018 začetek predavanj v letnem semestru
Ponedeljek, 2. april 2018 velikonočni ponedeljek**
Torek, 3. april — petek, 6. april 2018 podelitev diplom VS in UN študijskih programov 1. stopnje ter študijskih programov 2. stopnje
Petek, 27. april — sreda, 2. maj 2018 prvomajske počitnice*
Torek, 15. maj 2018 dan študentov*
Petek, 15. junij 2018 konec predavanj v letnem semestru
Ponedeljek, 19. junij — petek, 13. julij 2018 poletno izpitno obdobje
Ponedeljek, 11. junij — petek, 15. junij 2018 podelitev diplom VS in UN študijskih programov 1. stopnje ter študijskih programov 2. stopnje
Ponedeljek, 25. junij 2018 dan državnosti**
Sreda, 15. avgust 2018 Marijino vnebovzetje**
Ponedeljek, 20. avgust — petek, 14. september 2018 jesensko izpitno obdobje
Torek, 18. september 2018 dan Univerze v Mariboru
Petek, 28. september 2018 konec študijskega leta

*pedagoškega procesa prosti dnevi

**dela prosti dnevi (prazniki)

Opombe: Pedagoški proces se načrtuje na način, da so kontaktne ure v celoti izvedene.

 


ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016

ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014