Mladi raziskovalci

Asist. Dominika Vrbnjak

Doktorski študijski program: Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru – Biomedicinska tehnologija

Raziskovalno področje: Javno zdravstvo (varstvo pri delu)

Mentor: Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar


Asist. Severina Stavbar

Doktorski študijski program: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo – Kemijska tehnika

Raziskovalno področje: Tekstilstvo in usnjarstvo

Mentor: Prof. dr. Sonja Šostar Turk