Projekti


Tekoči projekti

1. Pregled ponudbe prodajnih avtomatov v zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah v Sloveniji 2018 Raziskovalni inštitut
2. Razvoj sistema za podporo pri napovedovanju multimorbidnega tveganja v referenčnih ambulantah (MULTIREF) 2018 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
3. Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v domovih za starejše (SONIA) 2018 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
4. Otroci kot CPR ambasadorji - prenos znanja oživljanja do populacije 2018 Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
5. Percepcija skrbi med slovenskimi in kitajskimi študenti zdravstvene nege 2018 do 2020 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
6. Podpora pri razvoju kurkuminskega pripravka s povišano biološko razpoložljivostjo (KURKUMA PO-BI-RA) 2018 Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
7. Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres 2018 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
8. Podatkovno voden pristop k celostni zdravstveni oceni starostnika 2018 do 2019 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
9. Optimizing patient safety through culturally competent simulation-based education with health professionals (SIM-VERSITY) 2017 do 2019 Inštitut za zdravstveno nego
10. Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru 2017 do 2018 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
11. European Junior Leadership Academy for Student Nurses (RELATE) 2016 do 2019 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
12. Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru 2016 do 2017 Inštitut za zdravstveno nego
13. Percepcija skrbi med slovenskimi in ruskimi študenti zdravstvene nege 2016 do 2018 Inštitut za zdravstveno nego
14. EU Menu: Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology fourth support 2014 do 2019 Inštitut za zdravstveno nego

Zaključeni projekti

1. Odkrivanje naravnih poti razvoja bolezni 2016 do 2017 Raziskovalni inštitut
2. Medpoklicno sodelovanje medicinskih sester in zdravnikov za boljšo varnost pacientov 2016 do 2017 Inštitut za zdravstveno nego
3. Proučevanje mikroorganizmov in delovanja antimikrobnega premaza na tekstilijah v medicinskem okolju (ANTIMIKROBITEX 2) 2016 do 2017 Raziskovalni inštitut
4. Preučevanje proti antibiotikom odpornih bakterij in odstranjevanje antibiotikov iz bolnišnične odpadne vode (ANTIBIOTIK) 2017 Raziskovalni inštitut
5. Science for Life/ Znanost za življenje 2016 do 2017 Inštitut za zdravstveno nego
6. Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016 do 2017 Inštitut za zdravstveno nego
7. Javni razpis financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (217. JR) 2017 Raziskovalni inštitut
8. Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju ARRS - CRP 2015 do 2017 Inštitut za zdravstveno nego
9. Seznanjenost starejših z mikroorganizmi v probiotičnih prehranskih dopolnilih in izdelkih 2017 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
10. Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2- MODEST2 2017 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
11. Vrednotenje tveganj za zmanjšanje mišično skeletnih obolenj v zdravstvu in ozaveščenost s primeri dobrih praks za obvladovanje absentizma 2015 do 2016 Inštitut za zdravstveno nego
12. Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju 2015 do 2016 Inštitut za zdravstveno nego
13. lnterdisciplinary structure reformation & innovative higher education for new professions–INSTEAP 2012 do 2016 Inštitut za zdravstveno nego
14. Predicting patient’s future health state: Development and deployment of fast, effective, and interpretable algorithms for healthcare 2014 do 2016 Raziskovalni inštitut
15. Molekularne metode za ovrednotenje higiene bolnišničnih tekstilij z uporabo aparata Morapex – Morapex2 2014 do 2016 Raziskovalni inštitut
16. Eksplorativna analiza smučarskih poškodb na podlagi bolnišničnih odpustnih pisem 2014 do 2015 Raziskovalni inštitut
17. Kultura varnosti in kultura skrbi v zdravstvenih institucijah v korelaciji z varnostjo pacientov 2014 do 2015 Inštitut za zdravstveno nego
18. Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru 2013 do 2015 Inštitut za zdravstveno nego
19. Funkcionalna ergonomija in razbremenitev delavcev zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu 2013 do 2015 Inštitut za zdravstveno nego
20. Uporaba mobilne tehnologije za podporo samoobvladovanju sladkorne bolezni (GlucoWatch) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
21. Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (OptimiST2) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
22. Proučevanje antimikrobnega učinka na tekstilijah za medicinsko okolje (ANTIMIKROBITEX) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
23. Ne-specifična bolečina v hrbtu - profesionalni problem ali stil življenja? (NON-SPECIFIC) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
24. Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih (PROBIORES) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
25. Sodobna neinvazivna preventivna diagnostika bolezni obtočil 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
26. Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih 2014 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
27. Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS 2014 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
28. Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem 2014 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
29. lzboljšanje varnosti pacientov s pomočjo podatkovnega rudarjenja 2012 do 2013 Raziskovalni inštitut
30. Razumljivost predikcijskih modelov v medicini 2012 do 2013 Raziskovalni inštitut
31. Varnost in skrb za paciente v kliničnem okolju v korelaciji z izobrazbo medicinskih sester 2012 do 2013 Inštitut za zdravstveno nego
32. Razvoj primernih hitrih metod za ocenjevanje čistosti in higiene v čistih prostorih namenjenih čistilcem objektov 2011 do 2013 Raziskovalni inštitut
33. Vpeljava biološke aplikacije aparature Morapex za ocenjevanje higiene bolnišničnih tekstilij 2012 do 2013 Raziskovalni inštitut
34. Ekološki in higienski postopki pranja bolnišničnih tekstilij 2011 do 2012 Raziskovalni inštitut
35. Napredne raziskovalne metode kot podpora z dokazi podprtem v zdravstvu 2011 do 2012 Raziskovalni inštitut
36. Uvajanje simulacij v poudevanje zdravstvene nege 2011 do 2012 Raziskovalni inštitut
37. Desinfection of hospital textiles and waste water trestment using membrane bioreactor 2010 do 2011 Raziskovalni inštitut
38. Sustainable measures for industrial laundry expansion strategies: SMART LAUNDRY-2015 -SMILES 2008 do 2011 Raziskovalni inštitut
39. Breaking the Taboo Two -Developing and testing tools to train the trainer 2009 do 2011 Raziskovalni inštitut
40. Architecture of on-line social services for elderly –OL-SAFE 2009 do 2010 Raziskovalni inštitut
41. Analysis of Gene Ranking Algorithms (AGRA) 2009 do 2010 Raziskovalni inštitut
42. lQ - ECES: lmproving the Quality of Elderly Care by E-learning and Simulation based education 2009 do 2010 Raziskovalni inštitut
43. Older people and technological innovations OPT-lN 2009 do 2010 Raziskovalni inštitut
44. Promoting the improvement of elderly ICT skills and well being by inter-generational and multi-sectoral education-PRIMER -ICT 2009 do 2010 Raziskovalni inštitut
45. Joint development of online gerontological master degree programme -GEROM 2007 do 2010 Raziskovalni inštitut
46. Bio-psiho-socialni model kakovosti življenja 2005 do 2010 Raziskovalni inštitut
47. Computer supported continuous distant learning for health workers -CONDEL 2009 Raziskovalni inštitut
48. Reform of Nursing Education in Bosnia and Herzegovina -REFINE 2008 do 2009 Raziskovalni inštitut
49. Development of basic and advanced training modules for cleaning service enterprises in order to implement the European Regulation -Hygtrain 2007 do 2009 Raziskovalni inštitut
50. E-education in ecology 2008 Raziskovalni inštitut
51. ePPAC: E-learning platform for palliative care 2008 Raziskovalni inštitut
52. Computer Supported Continuous Distant Learning for Nurses 2008 Raziskovalni inštitut
53. Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Older People: Social determinants, lnequality and Sustainability -Health PRO Elderly 2005 do 2008 Raziskovalni inštitut
54. Healthy nutrition and movement for life protection and life strengthen 2007 Raziskovalni inštitut
55. Complementary treatment of graves' disease by acupuncture, cupping, diet, physical and medical therapy 2007 Raziskovalni inštitut
56. Dietitians lmproving Education Training Standards across Europe - DIETS 2005 do 2007 Raziskovalni inštitut
57. Harmonizing Occupational Health Nursing in the EU-HOHNEU 2005 do 2007 Raziskovalni inštitut
58. Distant e-learning for nursing education DENED 2006 Raziskovalni inštitut
59. Grundtvig 2: Promoting the lnvolvement of Older People in Partnership Learning Experiences 2005 do 2006 Raziskovalni inštitut
60. Project model -Gerontologic centres 2005 Raziskovalni inštitut
61. Improving Nursing Care for the Elderly Through Better Communication on Primary and Secondary' Level 2005 Raziskovalni inštitut
62. Health Treatment of the Elderly During Hospitalisation and at Home 2005 Raziskovalni inštitut
63. Family, nurse and elderly 2005 Raziskovalni inštitut
64. Caring for the older person: The Development of a »Living Curriculum« 2001 do 2003 Raziskovalni inštitut
65. On demand intranet for nursing education 1999 Raziskovalni inštitut
66. Nursing informatics and computer aide education 1997 Raziskovalni inštitut