Raziskovalno popoldne - 3. december 2019

03.12.2019 - 14:00 do 15:00
Predavalnica P1
Datum objave: 
28.11.2019

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, v okviru Inštituta za zdravstveno  nego UM FZV in Raziskovalnega inštituta UM FZV, organizira srečanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, diplomantov in zunanjih sodelavcev, z namenom približati raziskovalno delo vsem sodelujočim v pedagoškem in raziskovalnem procesu ter tako omogočiti boljše in lažje interdisciplinarno povezovanje raziskovalnih skupin znotraj UM FZV s študenti in z zunanjimi sodelavci.

Vljudno vas vabimo, da se udeležite Raziskovalnega popoldneva,

ki bo v torek, 3.12.2019 ob 14.00 uri v Predavalnici 1 na UM FZV in bo zajemalo

sledeče predavanje:

Martina Horvat, Nacionalni inštitut za javno zdravje

»Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih - predstavitev projekta«


Utrinki