ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu, izpitni rok 24.07.2020 - termin komisijskih izpitov

Datum objave: 
04.08.2020

Komisijska izpita pri učni enoti Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu bosta na podlagi pisnega dela izpita z dne 24.07.2020 potekala v četrtek, dne 27.08.2020, na daljavo, v programu MS Teams, po spodnjem razporedu. Navodila za izvedbo bodo posredovana študentom na student.um.si mail.

1002190711   - ob 12.00 uri
1002267811   - ob 12.15 uri