ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, 6.9.2019 - seznam prijavljenih

Datum objave: 
05.09.2019

Izpit bo potekal ob 13.30 uri v 408.

Komisijski izpiti bodo na podlagi pisnega dela izpita potekali v ponedeljek, dne 9.9.2019. Točen razpored bo objavljen v rubriki "komisijski izpiti".

Prijave: (ID študenta)
1002244781   - kom. izpit
1002345774   - kom. izpit
1002248078   - kom. izpit
1001832981   
1002142253   
1002056519   - kom. izpit
1002251206   - kom. izpit
1000915689
1002353050