ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, 5.7.2019 - seznam prijavljenih

Datum objave: 
04.07.2019

Izpit bo potekal ob 13.30 uri v 408, 407 in 206.

Komisijski izpit bo na podlagi pisnega dela izpita potekal predvidoma 11.7.20119. Točen termin in ura komisijskega izpita bosta objavljena naknadno, prosimo spremljajte spletno stran.

ob 13.30 uri v 408
1002331676
1002321832
1002331374
1002331277
1002326052
1002332214
1002327822
1002330998
1002333954
1002331463
1002325021
1002326567
1002324157
1002328004
1002324050
1002325102
 
ob 13.30 uri v 407
1002326508
1002331188
1002323932
1002345774
1002345898
1002333687
1002338581
1002331200
1002299349
1002325099
1002327741
1002324556
1002275288
1002322057
1002326125
1002325676
 
ob 13.30 uri v 206
1002343372
1002304792
1002325072
1002274044
1002355117
1002355311
1002338719
1002332443
1002354960
1002056519
1002353211
1002354668
1002295343   - kom. izpit
1002352878