ZN otroka in mladostnika s pediatrijo, 18.5.2020 - rezultati

Datum objave: 
18.05.2020

Redne in izredne študente 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, ki so danes opravljali izpit pri učni enoti Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo obveščamo, da so v Moodlu objavljeni rezultati pisnega dela izpita (%).