ZN internističnega bolnika z interno medicino, 3.9.2019 - seznam prijavljenih

Datum objave: 
02.09.2019

Izpit bo potekal v računalniških učilnicah 408 in 407, po spodaj navedenem razporedu.

Termin komisijskih izpitov bo na podlagi pisnega dela objavljen naknadno, prosimo spremljajte spletno stran.

ob 13.30 uri v 408
1002331676   - kom. izpit
1002274362   
1002240549   - kom. izpit
1002327822   
1002325064   
1002244714   
1002330980   - kom. izpit
1002180937   - kom. izpit
1002244781   - kom. izpit
1002245125   
1002326508   - kom. izpit
1002345774   - kom. izpit
1002345898   - kom. izpit
1002299349   - kom. izpit
1002338662   - kom. izpit
1002275288   - kom. izpit
 
ob 13.30 uri v 407
1002248078   - kom. izpit
1002355117   
1001746279   
1001832981   
1002332796   
1002190711   - kom. izpit
1002333938   - kom. izpit
1002142253   
1002301432   - kom. izpit
1002251206   
1000915689   - kom. izpit
1002295378   - kom. izpit
1002355320   - kom. izpit
1002354668   
1002335736   
1002296986   - kom. izpit
 
ob 14.30 uri v 408
1002246393   
1002353050   - kom. izpit
1002262780