ZN 2. st. - 1. l R, IZR (smer ZN in PKP)- Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo

Datum objave: 
04.11.2019

Redne in izredne študente 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega in Preventivna in klinična prehrana, obveščamo, da se predavanja doc. dr. Albrehta iz 2.12.2019 prestavijo na 20.1.2020 od 15. ure naprej.

Prosimo za razumevanje.