ZN 2. st. - 1. l R, IZR (smer ZN in PKP)- Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo

Datum objave: 
29.10.2019

Redne in izredne študente 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega in Preventivna in klinična prehrana obveščamo, da bo predavanje pri učni enoti Promocija zdravja in primarno zdravstveno varstvo, pri Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majdi Pajnkihar potekalo v sredo, dne 20.11.2019. od 15.00 -19.00 ure.

Sprememba je že zavedena v elektronskem urniku.

Prosimo za razumevanje.