ZN 2. st., 1. l R, IZR (smer ZN) - Etika, filozofija in znanost v zdravstvu

Datum objave: 
21.06.2019

Redne in izredne študente 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega obveščamo o spremembi drugega izpitnega roka pri učni enoti Etika, filozofija in znanost v zdravstvu.

Izpitni rok se iz 9.7. prestavi na 10.7.2019.

Prestavitev izpitnega roka je že urejena v sistemu AIPS.

Morebitne dosedanje prijave so se avtomatsko prenesle na nov termin.

Študente prosimo za razumevanje.