ZN 2. st. - 1. l R, IZR (smer ZN) - Etika, filozofija in znanost v zdravstvu

Datum objave: 
07.06.2019

Redne in izredne študente 1. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega obveščamo, da se na željo študentov in po dogovoru z nosilcem, izpitni rok pri učni enoti Etika, filozofija in znanost v zdravstvu prestavi iz 19.6 na 27.6.2019.

Sprememba roka je že urejena v sistemu Aips.

Morebitne dosedanje prijave bodo avtomatsko prenesene na nov datum.