ZN 1 st. - 3.l. RED- ZN v dispanzerju, na domu in v lokalni skupnosti, sk 3 in sk 4

Datum objave: 
20.05.2020

Obvestilo rednim študentom 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupina 3 in 4,

Študente skupin 3 in 4 obveščamo, da smo na student@um.si  maile posredovali informacije o izvedbi kliničnih vaj ZN v dispanzerju, na domu in v lokalni skupnosti (dispanzer, patronaža).

Študente vljudno prosim, da  preverijo mail.