ZN 1. st., 3.l. R, IZR – vpis v ABS, 29.8.2019 - dvig urejene dokumentacije

Datum objave: 
05.09.2019

Redne in izredne študente 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, ki so imeli 29.8.2019 vpis v absolventa, obveščamo, da lahko pri informatorju fakultete, proti podpisu in na podlagi osebnega dokumenta, dvignejo urejeno dokumentacijo o vpisu.

Vsak lahko dvigne samo svojo dokumentacijo, ob predložitvi osebnega dokumenta.