ZN 1. st., 3. letnik - možnost opravljanja dela klinične prakse v Avstriji

Datum objave: 
19.11.2019

Študente 3. letnika rednega in izrednega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnja  Zdravstvena nega, obveščamo o možnosti opravljanja dela klinične prakse (3 tedne)  v Avstriji v instituciji Sanlas Holding GmbH, Graz.

Opravljanje kliničnih vaj je mogoče v 3. letniku 

  • na področju kirurške zdravstvene nege v okviru učne enote ZDRAVSTVENA NEGA NA KIRURŠKEM PODROČJU,
  • na področju psihiatrične zdravstvene nege v okviru učne enote ZN NA PSIHIATRIČNEM PODROČJU in/ali
  • v okviru učne enote IZBIRNO KLINIČNO USPOSABLJANJE II.

Zainteresirani študenti za opravljanje kliničnih vaj v Avstriji se vpišete na seznam pri informatorju fakultete najkasneje do vključno četrtka, 05.12.2019 (na seznamu opredelite tudi učno noto v okviru katere bi želeli klinične vaje opravljati).

Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo pri koordinatorici kliničnih vaj, prodekanici za izobraževalno dejavnost, viš. predav. dr. Klavdiji Čuček Trifkovič (po elektronski pošti klavdija.cucek@um.si ali v času pogovornih ur).