ZN 1. st. - 3. l redno - skupine

Datum objave: 
03.10.2019

Objavljamo skupine študentov vpisanih v 3. letnik redno v študijskem letu 2019/2020.

Skupine so objavljene po ID številkah.

Mogoče so le medsebojne menajve, in sicer najkasneje do vključno PONEDELJKA, 7.10.2019  v Referatu za študentske zadeve.