ZN 1. st. 3. l. R. - ZN v patronažnem in dispanzerskem varstvu

Datum objave: 
02.11.2016

Viš. predav. mag. Barbara Kegl obvešča redne študente 3. letnika, da so v Moodlu dopolnjeni izročki za patronažno varstvo.