ZN 1. st. - 3 l R - ZN in mentalno zdravje s psihiatrijo

Datum objave: 
17.10.2019

Redne študente 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega obveščamo, da je na željo študentov in po dogovoru z nosilko učne enote, viš. predav. dr. Klavdijo Čuček Trifkovič, razpisan dodatni izpitni rok pri učni enoti Zdravstvena nega in mentalno zdravje s psihiatrijo.

Izpit bo potekal 28.11.2019 ob 15.30 uri.

Prijava na izpit je elektronska.