ZN 1. st. - 3. l R, sk 7 in 8 - ZN in mentalno zdravje s psihiatrijo

Datum objave: 
09.10.2019

Redne študente 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupino 7 in 8 obveščamo, da se seminar pri učni enoti ZN in mentalno zdravje s psihiatrijo iz 7.11. prestavi na 18.11.2019.

Sprememba je že zavedena v elektronskem urniku.

Prosimo za razumevanje.