ZN 1. st. - 3. l R, sk 4, 6, 8 - Diplomsko delo

Datum objave: 
23.03.2020

Asist. Leona Cilar in predav. Jasmina Nerat obveščata redne študente 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupino 4, 6 in 8, da bodo vaje pri učni enoti Diplomsko delo potekale po objavljenem urniku, na daljavo, preko programa MS Teams (podrobna navodila za pristop učni enoti so podana na Moodle-u). Za vsako posamezno skupino je ustvarjen kanal v programu MS Teams in podana so navodila glede poteka vaj.