ZN 1. st. - 3. l IZR - ZN in mentalno zdravje s psihiatrijo

Datum objave: 
09.10.2019

Izredne študente 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega obveščamo, da je na podlagi dogovora med študenti in nosilko učne enote razpisan prvi izpitni rok za izredne študente, pri učni enoti ZN in mentalno zdravje s psihiatrijo.

Izpit bo potekal 25.11.2019 ob 14.00 uri.

Prijava na izpit je elektronska.