ZN 1. st. - 3. l IZR, sk 1 - Diplomsko delo

Datum objave: 
08.05.2020

Asist. Leona Cilar in predav. Jasmina Nerat obveščata izredne študente 3. letnika, skupino 1, da so v programu MS Teams objavljena navodila glede poteka 2. termina vaj pri predmetu Diplomsko delo.