ZN 1. st. - 3. l IZR - Raziskovanje v ZN

Datum objave: 
04.11.2019

Izredne študente 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega obveščamo, da se obveznosti pri učni enoti Raziskovanje v ZN dne 18.12.2019 pričnejo ob 15.00 uri (predavanje doc. dr. Vrbnjak ob 15.00 uri, predavanje prof. dr. Šostar Turk ob 17.30 uri).

Sprememba ure pričetka je že zavedena v elektronskem urniku.
Prosimo za razumevanje.