ZN 1. st. - 3. l IZR - Raziskovanje v ZN

Datum objave: 
01.07.2019

Izredne študente 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega obveščamo, da je na željo študentov in po dogovoru z nosilko, razpisan dodatni izpitni rok pri učni enoti Raziskovanje v zdravstveni negi.

Izpit bo potekal 10.7.2019 ob 14.00 uri.

Prijava na izpit je elektronska.