ZN 1. st. - 3. l IZR - Diplomsko delo

Datum objave: 
26.03.2020

Izredne študente 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega obveščamo, da se seminar pri učni enoti Diplomsko delo iz 16.4. prestavi na 2.4.2020. Izvedba bo potekala na daljavo. Študente prosimo, da spremljajo obvestila na Moodlu.

Sprememba je že zavedena v elektronskem urniku.

Prosimo za razumevanje.