ZN 1. st. - 3. l IZR – Nujna medicinska pomoč, seminar- zadolžitve

Datum objave: 
02.02.2016

Obvestilo izrednim študentom 3. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, zadolžitve za seminar

 

Doc. dr. Jadranka Stričević obvešča študente, da imajo v Moodlu objavljene zadolžitve za seminar.