ZN 1 st. - 2.l. RED- ZN na pediatričnem področju, sk 3 in sk 4

Datum objave: 
22.05.2020

Obvestilo rednim študentom 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupina 3 in 4

Študente skupin 3 in 4 obveščamo, da smo na @student.um.si  maile posredovali informacije o izvedbi manjkajočih kliničnih vaj v okviru učne enote ZN na pediatričnem področju

Študente vljudno prosim, da  preverijo mail.