ZN 1. st. - 2. l izredno - skupine

Datum objave: 
01.10.2019

Objavljamo skupine študentov vpisanih v 2. letnik izredno v študijskem letu 2019/2020.

Skupine so objavljene po ID številkah.

Mogoče so medsebojne menajve, in sicer najkasneje do vključno ČETRTKA, 3.10.2019  v Referatu za študentske zadeve.