ZN 1. st. - 2. l IZR - Obvladovanje kroničnih bolezni

Datum objave: 
19.05.2020

Izredne študente 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega obveščamo, da se prvi izpitni rok pri učni enoti Obvladovanje kroničnih bolezni, na željo študentov in po dogovoru z nosilko učne enote prestavi iz 17.6. na 9.6.2020.

Sprememba izpitnega roka je že urejena v sistemu AIPS.

Dosedanje prijave so avtomatsko prenesene na nov termin.