ZN 1. st. - 1. l R - ZN starostnika z geriatrijo in paliativno oskrbo

Datum objave: 
30.10.2019

Doc. dr. Mateja Lorber vljudno prosi redne študente vseh skupin 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, ki v mesecu novembru pričnejo s seminarji v okviru učne enote ZN starostnika z geriatrijo in paliativno oskrbo,  da s sabo prinesejo (v kolikor imajo) prenosne računalnike. Le – ti naj bodo
napolnjeni.

Zgoraj navedeno ni obvezno, je pa zaradi lažjega procesa dela, zaželeno.