ZN 1. st. - 1. l R, sk 4, 5, 6 - ZN starostnika z geriatrijo in paliativno oskrbo

Datum objave: 
09.10.2019

Redne študente 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, skupine 4, 5, 6 obveščamo, da se seminar pri učni enoti ZN starostnika z geriatrijo in paliativno oskrbo iz 19.11. prestavi na 8.11.2019.

Sprememba je že zavedena v elektronskem urniku.

Prosimo za razumevanje.