ZN 1. st. - 1. l R, IZR - Laboratorijska diagnostika in farmakologija

Datum objave: 
19.05.2020

Redne in izredne študente 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega obveščamo, da so usklajeni in v elektronskem urniku zavedeni nadomestni termini odpadlih kliničnih vaj pri učni enoti Laboratorijska diagnostika in farmakologija, ki potekajo v UKC Maribor, na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko.

Termini kliničnih vaj, ki bodo potekale na Oddelku za transfuziologijo in na Oddelku za nuklearno medicino, so še v dogovarjanju in bodo objavljeni naknadno. Prosimo, spremljajte spletno stran.

 

ZBIRNO MESTO: Študentje posamezne skupine, na prvi dan vaj, ko ste po urniku predvideni za opravljanje kliničnih vaj na Oddelku za laboratorijsko diagnostiko, počakajte pred začasnim vhodom v laboratorij, pred stavbo ORL (za Covid točko pred Urgenco).

Lahko pokličete tudi na tel. številko 023212226 (Hematološki laboratorij), če slučajno ne bi našli vhoda. Vsi študenti morate imeti ustrezna oblačila, po UKC MB se lahko gibljete le z maskami. 

Študente prosimo, da preverijo elektronski urnik.