ZN 1. st. - 1. l izredno - skupine

Datum objave: 
02.10.2019

Objavljamo skupine študentov vpisanih v 1. letnik izredno v študijskem letu 2019/2020.

Skupine so objavljene po ID številkah.

Mogoče so le medsebojne menajve, in sicer najkasneje do vključno PETKA, 4.10.2019  v Referatu za študentske zadeve.