ZN 1. st. - 1. l IZR - ZN starostnika z geriatrijo in paliativno oskrbo

Datum objave: 
07.11.2019

Izredne študente 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega obveščamo, da je na željo študentov in po dogovoru z nosilko učne enote, razpisan prvi izpitni rok pri učni enoti Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo in paliativno oskrbo.

Izpit bo potekal 20.12.2019 ob 15.00 uri.

Prijava na izpit je elektronska.