ZN 1. st. - 1. l IZR - ZN starostnika z geriatrijo in paliativno oskrbo

Datum objave: 
24.10.2019

Doc. dr. Mateja Lorber vljudno prosi izredne študente 1. letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, ki pričnejo v petek, dne 25.10.2019 s seminarji v okviru učne enote ZN starostnika z geriatrijo in paliativno oskrbo,  da s sabo prinesejo (v kolikor imajo) prenosne računalnike. Le – ti naj bodo napolnjeni.

Zgoraj navedeno ni obvezno, je pa zaradi lažjega procesa dela, zaželeno.