ZN 1. st. - 1. l IZR - Zdravstveni pregled za izredne študente

Datum objave: 
24.10.2019

V pripeti datoteki je obvestilo o zdravstvenem pregledu za izredne študente 1. letnika študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega.

Študentje se zdravstvenega pregleda udeležijo po priloženem razporedu.

OBVESTILO