Zgledno sodelovanje UM FZV in GWUSON

Datum: 
19.11.2019

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV) in The George Washington University School of Nursing (GWUSON) sta v zelo kratkem času vzpostavili zelo produktivno medsebojno sodelovanje na izobraževalnem področju.

Tesno sodelovanje se je vzpostavilo zahvaljujoč dekanici UM FZV, prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, FAAN, ki je v okviru svojega obiska ZDA v novembru v letu 2018 v času udeležbe na American Academy of Nursing, predstavila idejo o medsebojnem sodelovanju dekanici GWUSON Prof Pameli D. Jeffries, PhD, RN, FAAN, ANEF, FSSH, ki velja za zelo mednarodno priznano in ugledno, teoretičarko in raziskovalko na področju zdravstvene nege.

Dekanica GWUSON je nato v kratkem obiskala tudi UM FZV in izvedla predavanje za visokošolske učitelje, sodelavce, študente ter sprejela povabilo, da postane gostujoča profesorica na UM FZV. V dobrem letu dni sodelovanja so zaposleni UM FZV obiskali GWUSON in se udeležili izobraževanja na področju poučevanja v simuliranem okolju. UM FZV pa je prav tako obiskala Prof Carol S. Lang, DScN, MSc, RN, saj je eden izmed ciljev obeh fakultet tudi izmenjava študentov in zaposlenih obeh fakultet ter prenos dobrih praks.

V prvem tednu v novembru je UM FZV gostila prve študente iz GWUSON in Assist Prof Carol S. Lang, DScN, MSc, RN. Pet študentov GWUSON je v okviru svojega obiska opravljalo obveznosti v okviru svojega izobraževanja na področju zdravstvene nege v dispanzerju in lokalni skupnosti. V času obiska je g. Aleksander Jus, pomočnik direktorja za zdravstveno nego Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor študentom predstavil zdravstveni sistem v Sloveniji. G. Mladen Kraljić iz Mednarodne pisarne UM pa odlično mednarodno dejavnost naše univerze. Tuji študenti so gostovali na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor, kjer so dijakom predstavili z zdravjem povezano problematiko, s katero se srečujejo mladostniki. Potekale so tudi predstavitve zdravstvenega sistema v ZDA ter intervjuji študentov naše fakultete. Obiskali so Nacionalni inštitut za javno zdravje, kjer so jim njihovi odlični strokovnjaki predstavili sistem javnega zdravja v Sloveniji ter pojasnili razlike med ameriškim in slovenskim sistemom javnega zdravja. Prav tako je bilo organizirano srečanje s predstavnikom ameriške ambasade, g. Brianom J. Street. Študenti so izvedli klinične vaje v učni bazi fakultete – v patronažnem varstvu ter v ambulantah družinske medicine Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Študenti so prav tako spoznavali slovensko kulturo z obiskom Ljubljane, Maribora in Ptuja ter druženjem s študenti in zaposlenimi UM FZV izven svojih študijskih obveznosti.

UM FZV in GWUSON želita v prihodnje še poglobiti svoje sodelovanje na izobraževalnem področju z oblikovanjem študijskega programa za medicinske sestre z naprednimi znanji na področju gerontološke zdravstvene nege. Načrtuje se izobraževanje visokošolskih učiteljev UM FZV na GWUSON za pridobitev znanja in izkušenj na podlagi napredne prakse zdravstvene nege (ang. advaced nursing practice). Aktivno pristopamo k oblikovanju projekta za pridobitev Fulbright-ovega štipendista iz GWUSON.

Odpirajo pa se tudi priložnosti za sodelovanje na raziskovalnem področju v okviru kliničnega izobraževanja in inovativnih izobraževalnih strategij za področje simuliranega kliničnega okolja. 

 

Sodelovanje UM FZV in GWUSON