Zdravje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, izpitni rok 22.6.2021

Datum objave: 
21.06.2021

Študentje lahko svojo prijavo na izpit preverijo v sistemu AIPS.