Zaprta UM FZV v času od 01.04. do 11.04.2021

Datum objave: 
31.03.2021

 

 

O B V E S T I L O

 

VSE ŠTUDENTE UNIVERZE V MARIBORU FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE IN OSTALE ZUNANJE UPORABNIKE OBVEŠČAMO, DA BO UM FZV

 

V ČASU OD 01.04. DO 11.04.2021,

V SKLADU S SPREJETIM ODLOKOM O ZAČASNI PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI V ZAVODIH S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA TER UNIVERZAH IN SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH,

ZAPRTA.

 

V TEM ČASU JE ZAPRT GLAVNI VHOD UM FZV, DOSTOP JE MOGOČ LE PRI SLUŽBENEM VHODU SAMO V NUJNIH PRIMERIH. URADNE URE V REFERATU ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE POTEKAJO PO TELEFONU IN ELEKTRONSKI POŠTI. VISOKOŠOLSKI UČITELJI SO DOSEGLJIVI PO ELEKTRONSKI POŠTI.

 

 

HVALA ZA RAZUMEVANJE IN OSTANITE ZDRAVI!

 

 

Tajnica fakultete

                                                                                                                         Vlasta Jug, univ. dipl. prav.