Gostujoči visokošolski učitelji in sodelavci

Priimek, ime Ustanova Oddelek / referat Telefon
Borstner Bojan UM Filozofska fakulteta Oddelek za filozofijo
Brumec Ivanka Univerzitetni klinični center Maribor Klinični oddelek za pediatrijo Pediatrične klinike
Čelan Dušan Univerzitetni klinični center Maribor Oddelek za medicinsko rehabilitacijo
Dobovišek Andrej UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Eržen Ivan Nacionalni inštitut za javno zdravje
Flis Vojko Univerzitetni klinični center Maribor Kirurški oddelki
Gartner Smiljana UM Filozofska fakulteta Oddelek za filozofijo +386 2 22 93 823
Glaser Marjana Univerzitetni klinični center Maribor Klinični oddelek za interno medicino Interne klinike
Glavač Damjan UL Medicinska fakulteta Inštitut za patologijo, Oddelek za molekularno genetiko-Vodja +386 1 54 37 180
Gorenjak Mario UM Medicinska fakulteta
Goriup Jana Upokojena
Gračner Tomaž Univerzitetni klinični center Maribor Oddelek za očesne bolezni
Jesenšek Vida UM Filozofska fakulteta
Jesenšek - Papež Breda Univerzitetni klinični center Maribor Oddelek za medicinsko rehabilitacijo
Jurgec Staša
Kamenik Mirt Univerzitetni klinični center Maribor Oddelek za anesteziologijo in reanimacijo
Kores - Plesničar Blanka Univerzitetni klinični center Maribor
Lahe Milica Upokojena
Lipovšek Saška UM Medicinska fakulteta +386 2 22 93 709
Lonzarič Dragan Univerzitetni klinični center Maribor Oddelek za medicinsko rehabilitacijo
Majcenovič Kline Barbara UM Filozofska fakulteta
Marčun Varda Nataša UKC Maribor Klinični oddelek za pediatrijo Pediatrične klinike
Marinšek Martin Univerzitetni klinični center Maribor
Mičetić Turk Dušanka UM Medicinska fakulteta
Mongus Domen UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Novak Dušan Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ogrizek Pelkič Ksenija
Pandel Mikuš Ruža Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta Oddelek za zdravstveno nego / Katedra za biomedicino v zdravstvu +386 1 300 11 33
Pehnec Zlatko Upokojen
Pišlar Milena UM Fakulteta za zdravstvene vede Katedra za zdravstveno nego
Podgorelec Vili UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Potočnik Uroš UM Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 031 657 352
Povalej Bržan Petra UM Fakulteta za zdravstvene vede Katedra za bioinformatiko
Premik Marjan Upokojen
Pšunder Majda Upokojena
Puklavec Ludvik UKC Maribor
Rajkovič Vladislav Upokojen
Rebol Janez UKC Maribor Oddelek za bolezni ušes, nosa in grla +386 2 32 11 000
Repnik Katja UM Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Rezar Hilda UKC Maribor
Ribič Tatjana Sončni dom, družba za storitve d.o.o. +386 2 4716 411
Rosi Bojan UM Fakulteta za logistiko
Skalicky Marjan Upokojen
Strojnik Tadej Univerzitetni klinični center Maribor Oddelek za nevrokirurgijo
Šprogar Matej UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Turk Zmago Upokojen
Turk Eva DNV GL - Healthcare | Strategic Research and Innovation, Norway
Verber Domen UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Vrščaj Renata UKC Maribor Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo
Žalik Borut UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko